Univerzitet u Beogradu stopirao i postdiplomce iz Crne Gore

Studenti Univerziteta Crne Gore koji su završili osnovne i specijalističke studije za sada ne mogu nastaviti školovanje na Univerzitetu Beograd.

O tome je nedavno sa beogradskog Univerziteta obaviješten jedan od potencijalnih kandidata za master studije Pravnog fakulteta. Iz Ministarstva prosvjete Crne Gore nijesu odgovorili na pitanja kako će sa srbijanskim kolegama regulisati ovo pitanje, da li razmatraju uvođenje reciprociteta.

Oni tvrde da su sigurni da nije riječ o diskriminaciji crnogorskih studenata, već o usklađivanju procedura, i da su zatražili informaciju od kolega iz Srbije.

Vijesti su ranije pisale da Srbija više od dvije godine ne nostrifikuje diplome onima koji su u Crnoj Gori završili pravne studije, ukoliko im treba da se zaposle u toj susjednoj državi. Stopirani su svi pravni fakulteti iz regiona, uključujući i državne, a formalan razlog, koji se može naći na sajtu srbijanskog ENIK centra je “formirana radna grupa koju čine predstavnici Ministarstva i predstavnici pravnih fakulteta u Srbiji u cilju definisanja standarda profesionalnog priznavanja u oblasti prava. Rezultati rada radne grupe su inkorporirani u tekst Nacrta zakona o profesijama od posebnog interesa za Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje, čije se usvajanje očekuje”.

Srbija na tržištu rada ne priznaje ni diplome pravnih fakulteta svojih državljana, ako su stečene u regionu.

Sa Univerziteta u Beogradu su jasni – nema upisa crnogorskih studenata na postdiplomske studije dok ne dobiju jasno tumačenje novog Zakona o visokom obrazovanju srbijanskog prosvjetnog resora.

“Kako je oktrobra 2017. u Srbiji na snagu stupio novi Zakon o visokom obrazovanju, koji propisuje da se prenošenje ESPB bodova može vršiti samo u okviru istog stepena i vrste studija, više nije moguće sabiranje akademskih dostignuća kanidata na prethodnim nivoima obrazovanja”, saopštili su sa beogradskog Univerziteta.

Oni su dodali da je stoga Univerzitet u Beogradu, do dobijanja jasnih uputstava po pitanju tumačenja navedenih zakonskih odredbi iz Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, zastao sa obradama zahtjeva za priznavanje visokoškolskih isprava stečenih u Crnoj Gori.

Kako su saopštili, zvanične informacije o ovome biće blagovremeno objavljene i na sajtu Univerziteta u Beogradu.

Izvor: Vijesti

Leave a Reply