Programom rane intervencije obuhvatili 36 djece

Foto: PR Centar

U Program rane intervencije, za koji u Resursnom centru za djecu i mlade Podgorica, koji ga je sprovodio kažu da ima jedinstven uticaj na razvoj djeteta i vitalnu ulogu u životu porodice, ove školske godine bilo je uključeno 36 djece.

Direktorica JU Resursni centar za djecu i mlade Podgorica, Mirjana Popović kazala je da se, pored drugih aktivnosti u toj ustanovi, realizuju i programi rane intervencije za djecu sa tjelesnim i smetnjama vida.

„Rana intervencija podrazumijeva različite oblike intervencije, koje sprovode različiti profili stručnjaka u prvim godinama života djeteta, kroz praćenje i procjenu motoričkog razvoja i razvoja vida. To je intervencija koja se sprovodi na vrijeme – u prvim godinama života djeteta, kada kao stručnjaci imamo priliku da pravovremno reagujemo“, kazala je Popović u PR Centru.

Prema njenim riječima, Program počiva na saznanju da rane godine života sadrže jedinstvenu mogućnost za uticaj na djetetov razvoj i to sa, kako je kazala, dugoročnim uticajima.

„Programi rane intervencije imaju vitalnu ulogu u životu porodice, ne samo djeteta nego i ukupne porodice. 2017/2018. godine u Program rane intervencije u Resurnom centru za djecu i mlade Podgorica uključeno je 36 djece. Sa djecom i roditeljima rade defektolozi različitih profila (somatoped, tiflolozi), logopedi, fizioterapeuti, psiholog, pedagog i socijalni radnik“, navela je Popović.

Ona je pojasnila da sva djeca, koja su u Programu rane intervencije, redovno pohađaju predškolske ustanove „Đina Vrbica“ ili „Ljubica Popović“.

„Rješenjem Komisije za usmjeravanje je tačno predviđeno koji su to dani kada djeca dolaze u Resurni centar, ali oni takođe odlaze i u predškolsku ustanovu i vremenom se uključuju u redovan obrazovni sistem“, rekla je Popović.

Ona je pojasnila da u Program rane interevencije roditelji sa djetetom mogu da se uključe po uputu pedijatra.

„Takođe, mogu da dođu na svoj lični zahtjev, do rješenja Komisije za usmjeravanje djece u Program rane intervencije, kako ne bi gubili vrijeme“, dodala je Popović.

Program rane intervencije u Resursnom centru za djecu i mlade Podgorica, kako je podsjetila, postoji od 2013/2014.godine.

„Ovaj Program se uglavnom realizovao kroz projekte, ali od 2017/2018. godine imamo kompletiran tim rane intervencije koji, pored individualnih tretmana sa djetetom, obavlja i kućne posjete porodici djeteta, realizuje radionice sa porodicom, roditeljima djece koja nemaju smetnju i realizuje radionice sa vaspitačima u predškolskim ustanovama“, pojasnila je Popović.

Ona je kazala da postoje podservisi, u okviru servisa rane intervencije, koje pruža Resurni centar, a to je, kako je precizirala, mogućnost boravka djeteta, koje je van prebivališta Crne Gore.

„Dijete može da dođe u Resursni centar i boravi na kratko, gdje može da bude u procesu opservacije od stručnjaka, ili koristi individualne tretmane, u skladu sa procjenom tima stručnjaka. Još jedan od podservisa je Centar ranog razvoja, koji smo realizovali uz podršku Ministarstva prosvjete i organizacije Save the children“, navela je Popović.

Generalna direktorica Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje i vaspitanje lica sa posebnim obrazovnim potrebama u Ministarstvu prosvjete, Arijana Nikolić Vučinić, podsjetila je da je inkluzivno obrazovanje uključeno u obrazovni sistem posljednjih 20 godina, ocijenjujući da je ono danas „u potpunosti zaživjelo“.

„Inkluzivno obrazovanje je prvi izbor i imperativ u smislu da se djeca sa posebnim obrazovnim potrebama uključuju u redovne škole. Ali, čitav taj put od 20 godina nas je doveo ovdje kad sa sigurnošću možemo reći da nam je najveći broj djece u inkluziji u redovnim školama. Tome je prethodio jako veliki trud i jako veliki posao“, kazala je Nikolić Vučinić.

Socijalna radnica JU Resursni centar za djecu i mlade Podgorica, Svetlana Radović, kazala je da su, u toku školske 2017/2018. godine za 36 djece, u prvom klasifikacionom periodu realizovana 362 individualna tretmana.

„U drugom klasifikacionom periodu realizovana su 434 individualna tretmana, a i u trećem klasifikacionom periodu 883 individualna tretmana“, navela je Radović.

Ona je kazala da treći klasifikacioni period podrazumijeva kompletan tim za ranu intervenciju pa je, kako je pojasnila, došlo do povećanja broja individualnih tretmana u odnosu na raniji period.

Izvor: PR Centar

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply