U vrtićima u Nikšiću i na Cetinju počeo upis

Javne predškolske ustanove “Dragan Kovačević” iz Nikšića i “Zagorka Ivanović” sa Cetinja raspisali su konkurse za upis mališana u vrtić.

Upis djece u JPU “Dragan Kovačević“ u Nikšiću za školsku 2018/19. godinu počećeo je 1. juna i trajaće do 22. juna.

U ovu ustanovu mogu se upisati djeca jaslenog uzrasta do tri godine i djeca od tri godine do polaska u školu.

Roditelji mogu upisati svoju djecu svakog radnog dana u periodu od 8 do 13 sati.

Foto: Facebook stranica JPU “Dragan Kovačević”

Upis djece u jaslice i vrtić za školsku 2018/19. godinu, u JPU “Zagorka Ivanović” na Cetinju počeo je danas i trajaće 19. juna.

Prema riječima direktorice Senke Vuksanović, konkursom je predviđen upis 362 mališana u cjelodnevni program, u dvije vaspitne jedinice.

Ona je kazala da će u Centralni vrtić upisati 152 djece u sedam grupa jaslenog, mlađeg i srednjeg uzrasta, dok je kapacitet Novog vrtića veći, pa je predviđen upis 210 mališana, koji će, u zavisnosti od uzrasta, biti raspoređeni u jedanaest grupa.

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom za upis djece podnose se u vrtiću u Jabučkoj ulici, svakog radnog dana od 8 do 14 sati.

Prilikom upisa potrebno je priložiti zahtjev koji se preuzima u Ustanovi, potvrde o zaposlenju roditelja, te potvrde o izmirenim obavezama prema ustanovi, zaključno sa mjesecom majem 2018. godine. Za dijete koje se pprvi put upisuje potreban je izvod iz matične knjige rođenih, dok korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice treba da prilože potvrdu iz Centra za socijalni rad, a samohrani roditelji izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrđuje taj status. Za djecu sa smetnjama/teškoćama u razvoju potrebno je rješenje o usmjerenju u poseban obrazovni program“, pojasnila je Vuksanović.

Ona je dodala da je za djecu koja do kraja ove godine pune šest godina, a nijesu upisana u prvi razred, potrebna potvrda komisije osnovne škole o odlaganju početka školovanja.

Sedam dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis u vrtić, komisija ustanove utvrdiće rang listu primljene djece, koja će, kako ističe Vuksanović, biti objavljena na oglasnim tablama vaspitnih jedinica JPU “Zagorka Ivanović”.

Izvor: RTV Cetinje

Leave a Reply