Razlozi zbog kojih ćete razmislili prije uključivanja TV-a

Ukidanjem televizije na najranijem uzrastu dijete je počelo da komunicira, počelo da je istražuje svoj govorni aparat, da spoznaje svijet oko sebe, stvarne objekte i stvarne situacije.