Roditelji nose đaka u kolicima do kabineta

U nikšićkoj Osnovnoj školi Mileva Lajović-Lalatović nastavu pohađaju dva učenika koja koriste kolica, ali su im usljed nedostatka rampi i lifta nedostupni kabineti zbog čega jednog đaka na sprat nose roditelji, što je neprihvatljivo i u ovom slučaju je povrijeđeno njihovo pravo na obrazovanje, zaključila je zamjenica ombudsmana Snežana Mijušković.

Interesantno je da je Mijušković radila na ovom predmetu po pritužbi Đačkog parlamenta škole koji je zatražio pomoć, smatrajući da đaci treba da ostvare pravo na obrazovanje, kao što je to omogućeno i ostalima. Djeca su u reagovanju negodovala što njihovi drugari ne mogu bez problema da se kreću po školi koja ima dva sprata.

“Samo možemo da zamislimo kako se osjeća đak kojeg roditelji nose do kabineta”, napisali su oni.

Predložili su da škola ugradi dizalo ili hidrauličnu rampu.

Zamjenica ombudsmana Mijušković je po okončanju predmeta zaključila da je nepreduzimanjem radnji i mjera u smislu prevazilaženja arhitektonskih barijera za učenike koji koriste kolica došlo i do povrede dostojanstva učenika.

Zatražila je od Ministarstva prosvjete da bez odgađanja i na transparentan način definiše prioritet za obezbjeđivanje pristupačnosti objekata javnih vaspitno obrazovnih ustanova.

 “Ovaj resor treba da preduzme radnje i mjere u interesu razumnog prilagođavanja vaspitnoobrazovnih ustanova kako bi sva djeca imala jednake mogućnosti u obrazovanju. Potrebno je, takođe, da usaglasi strateška dokumenta saglasno zaključnim zapažanjima i preporukama Komiteta za prava osoba sa invaliditetom i sačini plan prilagođavanja objekata obrazovno-vaspitnih ustanova radi poboljšanja njihove dostupnosti uključujući obezbjeđenje pristupačnog okruženja”, precizirala je ona.

Zatražila je, takođe, od škole da nastavi sa aktivnostima za obezbjeđivanje koso-podizive rampe, ali i da adaptira ostale prostore toalete, biblioteke, fiskulturne sale za osobe smanjene pokretljivosti i one sa invaliditetom.

“Ministarstvo i škola dužni su da u roku od 30 dana zaštitniku dostave izvještaj o preduzetim i namjeravanim aktivnostima za izvršenje preporuka”, navela je Mijušković.

Tokom istrage, kako je pojasnila, ustanovila je da je Ministarstvo prosvjete uradilo analizu potreba za poboljšanje pristupačnosti objekata javnih vaspitno-obrazovnih ustanova, te da će definisati prioritete za obezbjeđivanje pristupačnosti, a da će OŠ Mileva Lajović Lalatović svakako biti jedan od njih.

Istakla je i da je ovaj resor školi preporučivao takozvanu razumnu adaptaciju, koja podrazumijeva da se nastava organizuje u prizemlju u jednoj učionici da se nastavnici prilagođavaju djetetu, a ne dijete njima, ali Mijušković smatra da je to korak unazad u organizaciji nastave, kako za učenike, tako i za nastavnike.

“Prema navodima Ministarstva, iznosi za koso-podizive rampe su veoma visoki, zbog čega je škola upućivana da aplicira projektima da bi riješila ovaj problem. Zaštitnik smatra da predložene mjere nijesu adekvatne i odgovarajuće, te da škola i njeno okruženje moraju da budu u cjelosti prilagođeni”, navela je ona.

Iako je, kako dodaje, nesporno da nadležno Ministarstvo preduzima aktivnosti na stvaranju uslova za inkluzivno obrazovanje svih učenika, mišljenja je da je nužno što hitnije uložiti dodatni napor kako bi se svakom učeniku omogućio jednak pristup obrazovanju u skladu sa nacionalnim propisima i preporučenim međunarodnim standardima.

Izvor: CDM

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply