Od marta ponovo refundacija samo dijela troškova

U Crnoj Gori se od početka marta osiguranicima, a time i trudnicama ponovo refundira samo dio iznosa za analize koje nijesu mogle raditi u ustanovama koje su dio sistema javnog zdravstva pa su morale da se obrate privatnim laboratorijama.

Prema riječima Sandre Vujošević iz Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, trudnicama je, po instrukcijama direktora Fonda u periodu od skoro godinu dana, refundiran cjelokupan iznos za troškove laboratorijskih analiza koje su zbog deficira reagenasa morale raditi u privatnim laboratorijama. To se promijenilo 3. marta ove godine, kada je stupio je na snagu novi Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, pa se ponovo refundiraju troškovi na osnovu cijenama u Cjenovniku Fonda.

Na sajtu Fonda od 23. februara 2017. godine je pojašnjeno bilo da će se osiguranim licima za nabavku lijeka refundirati troškovi u visini cijene koštanja, a najviše do maksimalne cijene lijeka, kao i da će se osiguranim licima koja određenu analizu nijesu mogla da odrade u zdravstvenoj ustanovi iz javnog zdravstvenog sistema refundirati troškovi plaćene usluge.

“Takođe, refundacija troškova obavljenih određenih laboratorijskih analiza, koje osigurano lice nije moglo da obavi u zdravstvenoj ustanovi u okviru javnog zdravstvenog sistema, vršiće se prema troškovima plaćene usluge iz dostavljenog računa, uz podnošenje odgovarajućih propisanih dokaza”, pojašnjeno je tada bilo u saopštenju.

Zatim je promijenjen Pravilnik ali ne i Uredba o obimu prava i standardima zdravstvene zastite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno ni Cjenovnik.

U novom Pravilniku je navedeno da osiguranom licu koje po uputu izabranog doktora nije moglo da ostvari zdravstvenu uslugu u nekoj od ustanova u sistemu javnog zdravstva, može biti odobrena naknada troškova na ime pružene zdravstvene usluge u privatnoj zdravstvenoj ustanovi koja se ne nalazi u mreži zdravstvenih ustanova, ukoliko se utvrdi da zdravstvena usluga nije mogla da bude pružena u roku utvrđenom kriterijumima o Listama čekanja ili u zakazanom roku, a na teret je Fonda.

Naknadu troškova zdravstvene usluge, osigurano lice ostvaruje u visini cijene pružene usluge, a najviše do iznosa definisanog Cjenovnikom Fonda.

Najčešća testiranja u trudnoći u Crnoj Gori

U Cjenovniku Fonda, na primjer, cijena za Double test je 21 euro, za Triple 28,59 eura dok je za TORCH iznos koji se refundira trudnicama 47,60 eura.

Za naknadu troškova za  Mikoplazmu od Fonda se može dobiti 5,76 eura, Ureaplazmu 5,76 eura, Hlamidiju 12,34 eura, Antimilerov hormon 14 eura, Progesteron 10,50 eura.

U privatnim laboratorijama i klinikama u više opština na teritoriji Crne Gore cijene Double testova kreću se od 30 do 45 eura, za Triple od 35 do 55 eura, dok je za nalaz TORCH neophodno platiti od 70  do 125 eura.

Udruženju Roditelji nerijetko se obraćaju trudnice sa informacijama da u zdravstvenoj ustanovi u koju su upućene da rade neki od ovih testova nema reagensa. I Double i Triple test, na primjer, potrebno je uraditi u određenoj sedmici trudnoće zbog čega je nemoguće čekati na dobijanje reagenasa.

Grupa bolesti sa TORCH panela (između ostalog sifilis, hepatitis B i varičela zoster) može se prijeneti putem krvotoka na plod trednice bilo kada u toku devet mjeseci, ali je veoma opasna ako se trudnica zarazi u prvih pet mjeseci trudnoće.

S obzirom na to da se TORCH se radi u Institutu za javno zdravlje (IJZ), a Double i Triple testovi rade u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) kontaktirali smo domove zdravlja iz nekoliko opština sa juga i sjevera Crne Gore kako bismo dobili informacije o tome kako trudnice iz tih opština rade ove tri analize.

U nekim domovima zdravlja u laboratoriji uzimaju krv trudnicama i potom te uzorke šalju za Podgoricu kako bi se odradili potrebni testovi, a dio nih trudnice šalju u Klinički centar odnosno Institut za javno zdravlje.

U mojkovačkom i pljevaljskom domu zdravlja, kako su kazali, uzimaju krv u laboratoriji i potom je transportuju za Podgoricu. Ista je procedura i sa domovima zdravlja u Baru i Budvi.

Iz Doma zdravlja u Bijelom Polju kazali su da rade ultrazvuk, a da se testovi krvi rade u Podgorici i da tada doktor trudnici piše putne troškove.

Iz Kotora, kazala je doktorka Kusovac Novka, privatno šalju trudnice kod Krapovića ili u KCCG u Podgorici.

Prema riječima doktora Senada Begića iz Instituta za javno zdravlje, Centar za medicinsku mikrobiologiju Instituta jedina laboratorija u javnom zdravstvu koja radi serološku dijagnostiku, između ostalog i analize koje su u sastavu tzv. TORCH-a.

“Uzorke za serološku dijagnostiku dobijamo iz opština, u čijim zdravstvenim ustanovama postoje uslovi za uzorkovanje krvi i pripremu uzoraka za transport. Takođe, pacijenti mogu doći sa uputom izabranog ljekara u naš Centar, Odsjek za prijem, gdje se upisuju u laboratorijski protokol i gdje se uzorkuju u skladu sa važećim procedurama rada”, kazao je Begić.

On dodaje da se rezultati  šalju izabranom ljekaru, koji je tražio ispitivanje odnosno koji je izdao uput za laboratorijsku dijagnostiku.

“Trudnice su povlašćena kategorija kada se radi o analizama u Institutu za javno zdravlje i samim tim imaju skraćeno vrijeme čekanja prilikom uzimanja materijala za analize”, kazao je on.

Begić pojašnjava da je neophodno da trudnice samo prilikom dolaska u Institut – Centar za medicinsku mikrobiologiju na automatu za dodjelu rednih brojeva odaberu odgovarajuću kategoriju za trudnice.

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply