Od juna u Podgorici Porodično savjetovalište

Centar za socijalni rad Podgorica i Glavni grad najavili su danas na Međunarodni dan porodice, da će otvoriti novi socijalni servis u lokalnoj zajednici – Porodično savjetovalište, koji bi trebalo da počne sa radom 1. juna ove godine.

Kako se navodi u saopštenju PG biroa, cilj ovog Pilot projekta je pružanje savjetodavnih, ali i psihoterapijskih usluga porodicama koje su na evidenciji Centra za socijalni rad, a za koje stručni radnici procijene da su u potrebi za dodatnom, specijalizovanom podrškom.

“Porodična terapija će se primjenjivati u radu sa parovima, porodicama ili pojedincima i sa multiproblemskim porodicama kao najčešćim korisnicima Centara za socijalni rad – porodice sa lošim materijalnim statusom, hronično oboljelim članom, djetetom sa smetnjama u razvoju ili poremećajem u ponašanju, a takođe će obuhvatiti i sprovođenje brojnih preventivnih programa sa djecom sa problemima u ponašanju, radionice za djecu iz rizičnih grupa i djecu na smještaju u hraniteljskim porodicama, preventivni tretman sa počiniocima nasilja i slično”, navode oni.

Prema njihovim navodima, za otvaranje ovog servisa Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Glavni grad Podgorica su pružili podršku u vidu obezbjeđivanja novca za adaptiranje i opremanje prostora, koji je Centru za socijalni rad Podgorica ustupila porodica Dedović.

Kako su saopštili, u toku je opremanje i adaptacija prostora u ul. Kralja Nikole br. 169, a očekuju da će se rad sa korisnicima ove usluge, koji se trenutno sprovodi u prostorijama Centra za socijalni rad Podgorica, od 1. juna nastaviti u novim.

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply