Dan je porodice

U svijetu se danas obilježava Dan porodice, čiji je cilj, pored podizanja svijesti javnosti o značaju porodice i problemima sa kojima se ona suočava, afirmacija porodice i porodičnih vrijednosti, podsticanje jednakosti između polova u okviru porodice, kao i njena zaštita.

Tema ovogodišnja Porodice i inkluzivna društva što znači da porodica treba da postane prioritet u kreiranju svih sektorskih politika čiji je cilj promovisanje miroljubivih i inkluzivnih društava, obezbjeđenje pristupa pravdi za sve i izgradnju efikasnih, pouzdanih i inkluzivnih institucija na svim nivoima.

Ujedinjene Nacije (UN) su 1993. godine 15. maj proglasile Međunarodnim danom porodice kako bi se posebno predstavio njen značaj u društvenom sistemu.

Ukupan broj porodica u Crnoj Gori prema popisu iz 2011. godine iznosio je 167.177. Najviše ih je bilo u Podgorici i to 50.024, što čini 30% od ukupnog broja porodica u Crnoj Gori. U Nikšiću živi 19.278 porodica što je učešće od 11% ukupnog broja porodica, slijede Bijelo Polje i Bar sa po 7%. 131.218 porodica su formirane vjenčanjem bračnih parova, a  6.430 su u formi vanbračne zajednice. Jednoroditeljskih porodica je ukupno 29.529 i to 5.105 porodica u kojima je samo otac sa najmanje jednim djetetom, i 24.424 porodica gdje je jedini roditelj majka sa najmanje jednim djetetom. Prosječan broj članova u porodici je 3,3 u rasponu od 3,8 u Rožajama do 3,1 u Kotoru, Budvi, Tivtu, Pljevljima i Herceg Novom.

Na osnovu podataka Zavoda za statistiku Crne Gore, stopa ukupnog fertiliteta u 2011. godini iznosila je 1,7, što nije dovoljno ni da bi se osigurala „prosta reprodukcija“ stanovništva. Stopa ukupnog fertiliteta u 2016. godini neznatno je povećana na 1,8 uz primjetno i sveprisutno odlaganje rađanja odnosno sve veći udio žena starijih od 35 godina u ukupnom fertilitetu. Istovremeno stopa prirodnog priraštaja se snizila sa 17,45% u 1965. godini na svega 1,8% u 2016. godini ili, posmatrano u promilima, smanjila se 10,3 puta, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje.

Prema posljednjim podacima Zavoda za statistiku Crne Gore, u 2016. godini sklopljeno je 3.178 a razvedena su 703 braka. Broj sklopljenih brakova u 2016. godini manji je za 17,2% u odnosu na godinu koja joj je prethodila pri čemu se u istim uporednim periodima bilježi porast broja razvedenih brakova za 21,8% godinu, odnosno porast sa 577 u 2015. godini na 703 razvedena braka u 2016. godini.

U 10-godišnjem periodu najveći broj sklopljenih brakova zabilježen je 2007. kada je sklopljeno 4.005 brakova, dok je najveći broj razvedenih brakova zabilježen 2016.

Prema posljednjim dostupnim podacima Centra za razvoj zdravstvenog sistema Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG) u 2016. godini bilo je 7.092 porođaja, od toga 2.044 porođaja carskim rezom. Prema istom izvoru broj legalnih abortusa u 2016. godini iznosio je 763 i ukazuje na trend rasta broja  registrovanih abortusa. Na žalost ovaj broj nije potpun, jer se jedan dio abortusa izvrši u privatnim klinikama i ne prijavljuje se dosljedno.

Tokom 2016. godine zabilježne su 262 maloljetničke trudnoće, što je za 13% manje u odnosu na 2012. godinu kada ih je bilo 300. Broj namjernih abortusa djevojaka mlađih od 20 godina je u 2016. godini iznosio 26 što je činilo 3,4% u odnosu na ukupan broj namjernih abortusa i nešto je manji u odnosu na prethodnu godinu kada je broj namjernih prekida trudnoće djevojaka mlađih od 20 godina bio 35 i činio je 3,6% u odnosu na ukupan broj namjernih abortusa.

U petogodišnjem periodu (2012 – 2016) najveći broj namjernih prekida trudnoće djevojaka mlađih od 20 godina zabilježen je 2014. godine kada je 44 djevojke izvršen prekid trudnoće, što je 4,7% u odnosu na ukupan broj namjernih abortusa.

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply