Počinje upis u vrtiće

Javne predškolske ustanove u Crnoj Gori raspisale su danas konkurs za upis djece u školsku 2018/2019. godinu koji će trajati narednih 15 dana.
JPU “Đina Vrbica” Podgorica

Od septembra će u Podgorici djeca ići u nove vrtiće. JPU “Đina Vrbica” obuhvatila je konkursom nove jedinice na Starom Aerodromu i u Staroj Varoši. Ta ustanova zatvoriće jednu jedinicu, Poletarac2 kod Krivog mosta.

Kako navode iz ove ustanove, roditelji djecu mogu upisati u primarni-cjelodnevni program od 6 do 17 sati, popodnevni od 15 do 22 sata  ali samo u Poletarcu 1 na Zabjelu, poludnevni program od 7 do 12 sati i od 12 do 17 sati, kao i trosatni program pripreme djece za osnovnu školu, od 17 do 20 sati, i to za djece od 5 godina života do polaska u osnovnu školu i to za djecu koja nijesu uključena u primarni cjelodnevni program. Program pripreme djece za školu realizovaće se u jedinicama Zvončić, Bubamara, “Jelena Ćetković1″, ”Đina Vrbica”, Poletarac1, Mali princ, kao i u novoj vaspitnoj jedinici na Starom aerodromu.

Roditelji djece koja već idu u vrtić, od danas preuzimaju i predaju zahtjev za upis i prepis djece u vaspitnoj jedinici u kojoj dijete boravi i istovremeno potpisuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama, od 8 do 14 i 30.

Roditelji koji prvi put upisuju dijete, kao i oni čije je dijete ispisano do objavljivanja konkursa, zahtjev sa potrebnom dokumentacijom predavati na šalterima vaspitne jedinice Poletarac 1 na Zabjelu, u ulici Radosava Burića bb, svakog radnog dana u periodu od 8 do 18 sati.

“Upis je u ovoj jedinici organizovan u jutarnjoj smjeni od 8 do 14 sati i 30 minuta na dva šaltera tj. punkta, kako bi se spriječile gužve, a i u popodnevnoj smjeni od 14 sati i 30 minuta do 18 sati radiće jedan šalter, kako bi se izašlo u susret roditeljima, koji će moći da dođu nakon radnih obaveza.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:
– Uredno popunjen zahtjev za upis (koji se dobija na šalteru Ustanove);
– Izvod iz matične knjige rodjenih za djecu koja se prvi put upisuju;
– Za korisnike materijalnog obezbjeđenja – potvrda iz centra za socijalni rad;
– Za samohrane roditelje – izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrdjuje taj status;
– Za djecu sa smetnjama/teškoćama u razvoju- rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program.
Ugovori će biti potpisivani odmah.

Zahtjev za upis tj. prijavni formular moguće je preuzeti i u elektronskoj formi na www.euprava.me ili ovdje.

Za djecu koja ove godine pune 6 godina, a nijesu se upisala u prvi razred osnovne škole, roditelji su obavezni da dostave odluku komisije osnovne škole o odlaganju početka školovanja.

Iz JPU “Đina Vrbica” je pojašnjeno da se nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće razmatrati.

JPU “Ljubica Popović” Podgorica

U JPU „Ljubica Popović“ imaju dvaprograma primarni-cjelodnevni od 6 do 17 sati i kraći program (program pripreme djece za osnovnu školu) koji traje 3 sata, od 16 do 19 sati, i namijenjen je djeci uzrasta od 5 godina do polaska u osnovnu školu, a koja nijesu uključena u primarni-cjelodnevni program.U primarni-cjelodnevni program se upisuju djeca jaslenog uzrasta do 3 godine i vrtića od 3 godine do polaska u osnovnu školu.Djecu koja su boravila u ustanovi do dana objavljivanja konkursa roditelji upisuju u vaspitnu jedinicu u kojoj je dijete boravilo dok djeca koja se prvi put upisuju, kao i djeca koja su do dana objavljivanja konkursa ispisana iz Ustanove upisuju se na šalteru Upravne zdrage u ulici Arh. Milana Popovića broj 1.

Zahtjevi za upis djece preuzimaće se i predavati na upisnim mjestima uz istovremeno potpisivanje ugovora kojim se regulišu međusobna prava i obaveze roditelja-staratelja i Ustanove.

Roditelji djece koja se prvi put upisuju u Ustanovu dužni su da, uz zahtjev za upis djeteta, prilože i sljedeću dokumentaciju:

-izvod iz matične knjige rođenih;
-rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program (za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju).

Djeca koja se prvi put upisuju i 0na koja su bila ispisana, a ne mogu se rasporediti u vaspitnu jedinicu koju su roditelji naznačili u zahtjevu za upis biće raspoređena u druge vaspitne jedinice Ustanove, u skladu sa prostornim kapacitetima.

Za upis djece u kraći program roditelj treba da priloži zahtjev za upis koji dobija u Ustanovi i izvod iz matične knjige rođenih djeteta. Program pripreme djece za osnovnu školu je besplatan, a realizovaće se u vaspitnim jedinicama: „Ljubica Popović“, Pčelica, Suncokrili, Sunce i Bajka.

Za upis djece koja do kraja ove godine pune 6 godina života, a nijesu se upisala u prvi razred osnovne škole, neophodno je da roditelji dostave i odluku Komisije osnovne škole o odlaganju početka školovanja.

Zahtjevi za upis, sa potrebnom dokumentacijom, primaće se svakog radnog dana od 8 do 13 sati časova.

JPU “Vukosava Ivanović Mašanović” Bar

Javna predškolska ustanova “Vukosava Ivanović Mašanović” je saopštila da će od 15. do 30. maja trajati upis djece koja nisu do sada pohađala  ustanovu.

Od dokumentacije je potrebno priložiti izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o zaposlenju roditelja, uvjerenje o kućnoj zajednici,
a za osobe koje su korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice neophodna je i potvrda iz centra za socijalni rad. Obrazac za prijavu upisa se dobija u upravi vrtića svakog radnog dana od 10 do 14 sati.

JPU „Ljubica V. Jovanović – Maše“ Budva

Kako je saopšteno iz JPU „Ljubica V. Jovanović – Maše“ iz Budve, roditelji mogu upisati djecu u primarni program u pet jedinica Centralni vrtić (Slovenska obala 17, Budva), Novi vrtić (Veljka Vlahovića bb, Budva), Vrtić Sveti Stefan (Pržno bb), Vrtić Petrovac (Brežine bb) i TQ Plaza, u kojem će biti raspoređena sva novoupisana djeca uzrsta 3 do 6 godina.

Rok za podnošenje zahtjeva za upis je od 14. do 31. maja od 8 do 12 sati.

Dokumenta potrebna za upis djeteta:

Uredno popunjen zahtjev za upis djeteta (koji se dobija u vrtići ili se može preuzeti sa sajta);
Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za školsku 2018/19. godinu (koji se dobija u vrtići ili se može preuzeti sa sajta);
Izvod iz matične knjige rođenih;
Potvrde o zaposlenju roditelja, ček za roditelje penzionere, potvrda sa fakulteta za roditelje redovne studente;
Potvrda Centra za socijalni rad za korisnike MOP-a (materijalnog obezbjeđenja porodice);
Za samohrane roditelje izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrđuje taj status;
Za djecu sa smetnjama/teškoćama rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program.
Isključivu prednost pri upisu imaju porodice sa MOP-om, djeca samohranih roditelja i djeca iz osjetljivih kategorija stanovništva, a djeca bez roditeljskog staranja upisivaće se bez primjene bilo kakvih kriterijuma.

Komisija ustanove utvrđuje rang listu u roku od 7 dana od dana isteka roka za pondošenje zahtjeva za upis.

Ugovori o međusobnim pravima i obavezama zaključivaće se u periodu od 10 dana, a o tome će roditelje informisati Sekretar Ustanove.

Ukoliko roditelj ne potpiše Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u određenom roku to će se smatrati odustajanjem od korišćenja usluga ustanove. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

JPU Bambi Tivat

Ova ustanova je obavjestila roditelje da će upis djece u vrtić za školsku 2018/2019. godinu trajati od 15. maja do 12. juna.

Potrebna dokumentacija za upis djece koja se prvi put upisuju je:

– prijava za upis (formular se dobija u vaspitnoj jedinici u kojoj se obavlja upis);
-fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
-fotokopija lične karte oba roditelja;
-potvrda da su oba roditelja zaposlena;
-za roditelje koji nijesu u radnom odnosu dostaviti dokaz da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje/da su studenti, ako studiraju
-fotokopija obrasca JPR (iz firme), za djecu koja ostaju na spavanju;
-rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program, za djecu sa smetnjama/teškoćama u razvoju;
-za djecu koja do kraja 2018. godine pune 6 godina života, a nijesu se upisala u I razred osnovne škole – odgovarajuća potvrda.

Dok se za djecu koja su već upisana od dokumentacije prilaže:

-prijava za upis (formular se dobija u vaspitnoj jedinici u kojoj se obavlja upis);
-JPR obrazac (od majke) ukoliko dijete ostaje na spavanju-noviji datum;
-potvrda o izmirenom dugovanju prema Ustanovi.

Iz ove Ustanove navode da će rezultati upisa biti objavljeni na oglasnoj tabli po vaspitnim jedinicama od 15. jula ove godine.

JPU “Naša radost” Herceg Novi

Iz vrtića JPU “Naša radost” Herceg Novi saopšteno je da roditelji mogu upisati djecu u vrtić i jaslice radnim danima u svim vaspitnim jedinicama od 10 sati do 12 sati i 30 minuta, a upis traje od 14. maja do 1. juna ove godine.

 Roditelji mogu upisati djecu u sljedeće programe:

– primarni-cjelodnevni program u vremenu od 6 do 17 sati;
– primarni-poludnevni program u vremenu od 6 do 11 sati i 30 minuta;
– besplatni kraći trosatni program u vremenu od 15 sati do 18 sati – vrtić Topla (program pripreme za osnovnu školu djece uzrasta od 5 godina – namijenjen djeci koja nijesu obuhvaćena primarnim programom).

Dokumenti potrebni za djecu koja se prvi put upisuju:

 1. Uredno popunjen Zahtjev za upis djeteta (koji se dobija u prostorijama u kojima se vr§i upis ili se moze skinuti sa sajta);
  2. Izvod iz matične knjige (na uvid);
  3. Potvrde o zaposlenju za oba roditelja, penzijski 5ek-za roditelje penzionere, studenti-potvrdu sa fakulteta. Roditelji koji ostvaruju mjesečni prihod po članu domaćinstva u iznosu ili manje od minimalne zarade mogu da dostave potvrdu o tome radi umanjenja cijene boravka djeteta u vrtiću i jaslicama;
  4. Potvrde Centra za socijalni rad za korisnike MOP-a (materijalnog obezbjedenje porodice);
  5. Samohrani roditelj donosi uvjerenje o kućnoj zajednici ili drugi dokaz kojim potvrduje taj status;
  6. Za djecu koja do kraja kalendarske godine pune 5 godina potrebno je samo Izvod iz knjige rođenih;
  7. Za djecu koja već idu u vrtić/jaslice, upis se obnavlja popunjavanjem Zahtjeva za upis.

Rezultati upisa biće objavljeni na oglasnim tablama vaspitnih jedinica 18. juna ove godine. Ukoliko se u Ustanovu prijavi veći broj djece od broja slobodnih mjesta, upis se vrši na osnovu kriterijuma propisanih Pravilnikom o upisu (Sl.list 21/12)

Zaključivanje – potpisivanje ugovora o medusobnim pravima i obavezama izmedu roditelja i Ustanove, biće sprovedeno od 18. od 30. juna ove godine. Ukoliko roditelj ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od upisa.

JPU „Dušo BasekićBijelo Polje

Roditelji mogu upisati djecu u JPU „Dušo Basekić“ u Bijelom Polju u primarni-cjelodnevni program od 6 do 17 sati, poludnevni program u terminima od 7 do 12 sati i od 12 do 17 sati (Rasovo, Nedakusi, Njegnjevo; Zaton, Tomaševo, Sutivan, Poda i Pavino Polje) i kraći program (program pripreme djece za osnovnu školu) koji traje 2 sata, u vremenu od 16 do 18 sati, za djecu uzrasta od 5 godina do polaska u osnovnu školu, a koja nijesu uključena u primarni-cjelodnevni program.

Broj djece u vaspitnim grupama za primarni-cjelodnevni program određuje se zavisno od uzrasta djece, a u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Upis se obavlja za djecu koja se prvi put upisuju kao i djecu koja su do dana objavljivanja Konkursa ispisana iz Ustanove.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za djecu koja se prvi put upisuju kao i zahtjev za djecu koja su do dana objavljivanja Konkursa ispisana iz Ustanove primaće se u vaspitnoj jedinici Pčelica u ulici Voja Lješnjaka bb svakog radnog dana od 8 do 13 sati.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

– Uredno popunjen Zahtjev za upis djeteta (koji se dobija u Ustanovi);
– Izvod iz matične knjige rođenih (za djecu koja se prvi put upisuju);
– Potvrde o zaposlenju roditelja;
-Za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice – Potvrda iz Centra za socijalni rad;
– Za samohrane roditelje izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrđuje taj status;
– Za djecu sa smetnjama/teškoćama u razvoju – Rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program.

Ukoliko se prijavi veći broj djece odbroja slobodnih mjesta onda će se ona upisivati po kriterijumima utvrđenim Pravilnikom o bližem načinu, postupku i kriterijumima upisa djece u Ustanovu koja relizuje predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Zaključivanje potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama između roditelja i Ustanove najavljeno je nakon objavljivanja konačne liste rezultata upisa djece na oglasnim tablama i trajaće 10 dana od dana objavljivanja.

Roditelji čija djeca borave u Ustanovi na dan objavljivanja konkursa, preuzimaće i predavati zahtjeve za upis djece u vaspitnoj jedinici odnosno vaspitnoj grupi u kojoj dijete boravi.

Za upis djece u kraći program (program pripreme djece za osnovnu školu) roditelj treba da priloži zahtjev za upis koji dobija u Ustanovi i izvod iz matične knjige rođenih djeteta. Program pripreme djece za osnovnu školu realizovaće se u vaspitnim jedinicama: Pčelica u ulici Voja Lješnjaka i Crvenkapa u ulici Lenke Jurišević.

Za djecu koja do kraja ove godine pune 6 godina života, a nijesu se upisala u prvi razred osnovne škole, neophodno je da roditelji dostave i odluku Komisije osnovne škole o odlaganju početka školovanja.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

JPU Eko bajka Pljevalja

Kako je saopšteno iz JPU Eko bajka iz Pljevalja roditelji djecu mogu upisati u primarni-cjelodnevni program od 6 do 16 sati, primarni-poludnevni program od 15 do 20 sati i kraći program u trajanju od dva sata za pripremu djece za osnovnu školu, od 17 do 19 sati, za djecu od 5 godina života do polaska u osnovnu školu a koja nijesu uključena u primarni cjelodnevni program.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom predaje se svakog radnog dana u terminu od 8 do 13 sati u Matičnom objektu od 15. maja do 1. juna.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

– Uredno popunjen Zahtjev za upis djeteta (koji se dobija u Ustanovi);
– Izvod iz matične knjige rođenih (za djecu koja se prvi put upisuju);
– Potvrde o zaposlenju roditelja;
-Za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice – Potvrda iz Centra za socijalni rad;
– Za samohrane roditelje izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrđuje taj status;
– Za djecu sa smetnjama/teškoćama u razvoju – Rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program;
-Za samohrane majke – potvrda ili odgovarajući dokument da ne primaju alimentaciju.

Za upis djece u kraći program (program pripreme djece za osnovnu školu) roditelj treba da priloži zahtjev za upis koji dobija u Ustanovi i izvod iz matične knjige rođenih djeteta. Program pripreme djece za osnovnu školu realizovaće se u Matičnom objektu.

JPU Solidarnost Ulcinj

Upis nove djece u JPU Solidarnost u Ulcinju trajaće od 14. maja do 1. jula, a djeca se mogu upisati u primarni-cjelodnevni program od 6 do 16 sati, poludnevni program u treminima od 7 sati i 30 minuta do 12 sati i 45 minuta i od 12 sati i 30 minuta do 17 sati i 45 minuta, kao i kraći program u trajanju od tri sata za pripremu djece za osnovnu školu, od 17 do 20 sati, za djecu od 5 godina života do polaska u osnovnu školu a koja nijesu uključena u primarni cjelodnevni program.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

– Uredno popunjen Zahtjev za upis djeteta (koji se dobija u Ustanovi);
– Izvod iz matične knjige rođenih (za djecu koja se prvi put upisuju);
– Potvrde o zaposlenju roditelja;
-Za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice – Potvrda iz Centra za socijalni rad;
– Za samohrane roditelje izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrđuje taj status;
– Za djecu sa smetnjama/teškoćama u razvoju – Rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program.

Za upis djece u kraći program (program pripreme djece za osnovnu školu) roditelj treba da priloži zahtjev za upis koji dobija u Ustanovi i izvod iz matične knjige rođenih djeteta. Program pripreme djece za osnovnu školu realizovaće se u matičnoj vaspitnoj jedinici.

JU OŠ „Bajo Jojić“ Andijevica

U Andrijevici roditelji mogu da upišu djecu u vrtić u okviru JU OŠ „Bajo Jojić“ i to u cjelodnevni program koji traje od 7 do 15 sati i poludnevni od 7 do 12 sati, a upisuju se djeca uzrasta od 3 godine do polaska u školu.

Roditelji djece koja su boravila u Ustanovi do dana objavljivanja konkursa upisuju djecu na način što će preuzimati i predavati zahtjev za upis u vaspitnoj jedinici u koju dijete boravi i istovremeno potpisivati Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza za školsku 2018/19. godinu.

Dok se djeca koja se prvi put upisuju kao i djeca koja su do dana objavljivanja konkursa ispisana iz Ustanove, upisuju u vaspitnoj jedinici Vrtića škole. Roditelji će istovremeno preuzimati i predavati zahtjev za upis djece potpisivati Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza.

Za djecu koja se prvi put upisuju potrebno je priložiti:

– popunjen zahtjev za upis djeteta;
– Izvod iz matične knjige rođenih;
– Potvrdu o zaposlenju roditelja;
– Za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice – Potvrda iz Centra za socijalni rad;
– Za samohrane roditelje izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrđuje taj status;
– Za djecu sa smetnjama/teškoćama u razvoju – Rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program.

Zahtjevi za upis sa potrebnom dokumentacijom primaće se svakog radnog dana od 8 do 13 sati.

JPU „Jevrosima Jevra Rabrenović“ Mojkovac

Ova ustanova raspisala je konkurs za upis djece u vrtić i jaslice za školsku 2018/19. godinu u primarni-cjelodnevni program, poludnevni program i kraći program (program pripreme djece za osnovnu školu).

Prilikom upisa potrebno je priložiti:
1.Izvod iz matične knjige rođenih za djecu koja se prvi put upisuju;
2.Potvrde o zaposlenju roditelja;
3.Potvrda Centra za socijalni rad za korisnike MOP-a;
4.Za samohrane roditelje dokaz kojim se potvrđuje taj status;
5.Za djecu sa smetnjama u razvoju rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program;
6.Popunjena prijava za upis (dobija se u Ustanovi).

Zaključivanje-potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama između roditelja i Ustanove obavljaće se nakon objavljivanja konačne liste rezultata upisa djece na oglasnoj tabli Ustanove.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

JPU Sestre Radović Kolašin

U ovu JPU djeca se mogu upisati u vrtić i jaslice i to u primarni-cjelodnevni program, poludnevni program i kraći program (program pripreme djece za osnovnu školu).

U Ustanovu se mogu upisati djeca jaslenog uzrasta od jedne do 3 godine i vrtića od 3 godine do polaska u školu. Zahtjev sa potrebnom fokumentacijom za upis primaće se svakog radnog dana od 9 do 13 sati. Za ostale informacije i smjernice roditelji se mogu obratiti Upravi vrtića. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

JPU “Irena Radović” Danilovgrad

Kako je saopšteno iz ove ustanove, djeca se mogu upisati u vrtić i jaslice i to u primarni-cjelodnevni program u vremenu od 6 do 17 sati, poludnevni program od 7 do 13 sati i kraći program u trajanju od dva sata za pripremu djece za osnovnu školu, od 17 do 19 sati, za djecu od 5 godina života do polaska u osnovnu školu a koja nijesu uključena u primarni cjelodnevni program.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za djecu koja se prvi put upisuju kao i zahtjev za djecu koja su do dana objavljivanja Konkursa ispisana iz Ustanove primaće svakog radnog dana od 8 do 13 sati u prostorijama vrtića vaspitne jedinice „Irena Radović“ Lazara Đurovića bb Danilovgrad.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

– Uredno popunjen zahtjev za upis djeteta (koji se dobija u Ustanovi);
– Izvod iz matične knjige rođenih (za djecu koja se prvi put upisuju);
-Za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice – Potvrda iz Centra za socijalni rad;
– Za samohrane roditelje izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrđuje taj status;
– Za djecu sa smetnjama/teškoćama u razvoju – Rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program.

Roditelji čija djeca borave u Ustanovi na dan objavljivanja konkursa, preuzimaće i predavati zahtjeve za upis djece u vaspitnoj jedinici odnosno vaspitnoj grupi u kojoj dijete boravi.

Za upis djece u kraći program (program pripreme djece za osnovnu školu) roditelj treba da priloži zahtjev za upis koji dobija u Ustanovi i izvod iz matične knjige rođenih djeteta.

 

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply