U četvrtak o novoj porodici i upoznavanju novog partnera sa djecom

Grupa za podršku i pomoć jednoroditeljskim porodicama na narednom sastanku/radionici koji će biti održan u četvrtak, 10. maja, baviće se temom osnivanja nove porodice i uvođenju novog partnera u život djece.

Roditelji će o ovoj temi razgovarati sa timom za podršku Grupe koji im je na raspolaganju za sve nedoumice, a imaće priliku i da razmijene iskustva.

Nove partnere svojih roditelja djeca mogu doživjeti kao rivale za roditeljsku ljubav, ali i kao dobit za sebe, posebno kada očuh/maćeha pokazuju toleranciju i ljubazno ponašanje prema njima i kada im poklanjanju podjednaku pažnju kao sopstvenoj djeci.

Radionica počinje u 18 sati i 15 minuta, u prostorijama udruženja Roditelji, u ulici Vuka Karadžića 2/3. Svi zainteresovani roditelji mogu se prijaviti na email [email protected] ili na broj telefona 063 493 493.

Grupa za podršku jednoroditeljskim porodicama udruženja Roditelji osnovana je u martu 2016. godine. U toku pošle godine održala je 17 grupnih sastanaka i radionica koje su imale za cilj podršku i pomoć samohranim roditeljima, a 67 roditelja su se obratila Grupi za pomoć i podršku kroz individualni rad.  Godinu ranije broj roditelja je bio 57 , iz više opština.

Najčešći razlozi obraćanja Grupi su psihološki problemi kod djece, nemogućnost naplate alimentacije, neadekvatna i nedovoljna saradnja službenika CZSR i CB, odugovlačenje sudskih postupaka, nasilje i neadekvatna zaštita.

Da bi obuhvatili ključne probleme, ali i predloge rješenja sa savjetima, Grupa je odlučila da pripremi publikaciju Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva koja će biti izdata u drugom kvartalu 2018. godine, u saradnji sa Centrom za socijalni rad Podgorica i Vrhovnim sudom Crne Gore.

Publikacija jedio projekta koji finansira Komisija za igre na sreću pod nazivom Psihološka podrška samohranim roditeljima i jačanje grupe za samopomoć. Projekat je omogućio i da izabrane članice Grupe budu obučene da postanu vršnjačke savjetnice i  pomažu drugim roditeljima koji se budu obraćali za pomoć i savjetovanje.

U toku 2016. godine osim grupne i individualne podrške, Grupa se zalagala i za podršku samohranim roditeliima djece vrtićkog uzrasta. Prihvatanjem amandamana udruženja Roditelji na Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti, cijena vrtića za samohrane roditelje je od jula 2016. godine 50 odsto manja.

Samohrani roditelji i jednoroditeljske porodice lošijeg materijalnog statusa u udruženju Roditelji imaju i obezbijeđenu podršku pri učenju za njihovu djecu, različite vannastavne aktivnosti (rekreacija, ples, škola programiranja…) ali i garderobu, škoslki pribor, obuću i slično.

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply