Asistenti u nastavi – ko ima pravo na asistenta?

U toku pohađanja nastave asistenti u nastavi preporučuju se kao tehnička pomoć u pogledu obezbjeđivanja pristupa obrazovanju i obrazovnom postignuću za:

  • djecu sa težim i teškim tjelesnim smetnjama;
  • djecu sa umjerenim intelektualnim smetnjama;
  • djecu bez vida;
  • djecu sa najtežim i potpunim gubitkom sluha;
  • djecu sa težim do teškim govorno – jezičkim smetnjama;
  • djecu sa autizmom.

Pri organizovanju rada asistenta vodi se računa o IROP-u (potrebama djeteta, interesovanjima, sposobnostima), rasporedu časova, korišćenju pomagala i alternativnih oblika komunikacije, dostupnosti stručne podrške (u samoj školi, od spoljnih saradnika) i drugom.

Pročitajte više na sajtu naše Roditeljske linije

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply