Otvorena Kancelarija za karijerno savjetovanje polumaturanata i maturanata

Foto: Ministarstvo prosvjete

Svi polumaturanti i maturanti od sada mogu da dobiju pravi savjet o budućem zanimanju u Kancelariji za karijerno savjetovanje koju je otvorilo Ministarstvo prosvjete, a informacije će dobijati i njihovi roditelji.

Đacima će biti ponuđeni savjeti u vezi sa izborom zanimanja kroz profilisanje njihovih interesovanja i potencijala.

“Kancelarija je osnovana sa ciljem da pomogne mladima u procesu obrazovanja prilikom izbora obrazovnog profila, nastavka školovanja, dokvalifikacije ili prekvalifikacije, omogućavanje stručne prakse, početnog radnog iskustva kroz šegrtovanje, asistiranje ili volonterizam”, kazala je koordinatorka Marija Đurišić.

Rad Kancelarije biće fokusiran na izbor srednje škole, a baviće se i izborom fakulteta i davati informacije o dostupnim programima razmjene za sve one koji su zainteresovani da dio školovanja provedu u inostranstvu.

“Moramo biti svjesni da naša djeca ne smiju donositi odluke o izboru budućeg zanimanja, a da nijesu dovoljno informisani. To su važne, možda i neke od najvažnijih životnih odluka, koje ne bi trebalo da se prepustie slučaju. U krajnjem, od toga da li će izabrati najbolje zanimanje, zavisi da li će ostvariti svoje potencijale, da li će se zaposliti… No, to je i važno pitanje za društvo. Osnivanje kancelarije znači da intenzivno radimo na tome da se djeca profilišu za one oblasti koje su na našem tršištu tražene, što je osnov za usklađivanje tršišta rada i obrazovanja”, kazala je ona.

Dodaje da će biti identifikovani i povezani svi ključni akteri u ovom procesu (karijerni timovi u školama, pedagoško-psihološke službe, karijerni centri na univerzitetima, Zavod za zapošljavanje, centri za profesionalno informisanje i savjetovanje, Privredna komora, Unija poslodavaca, civilni sektor, sindikalne organizacije…). Kancelarija će promovisati evropsku dimenziju u karijernom savjetovanju, pripremati adekvatne obuke i priručnike, formirati radne timove za unapređenje karijernog savjetovanja u školama i na univerzitetima i promovisati programe mobilnosti i stipendija.

Ministarstvo ubrzo pokreće i kampanju u vezi sa jačanjem upisa u srednje stručne škole. Kampanju će ponovo obilježiti lik Relja, koji se nije pokajao što je prošle godine upisao stručnu školu.

“Ove škole upisuju i odlični đaci, koji znaju šta im ide od ruke i žele da se isprofilišu u toj oblasti”, kazala je portparol Ministarstva, Milica Lekić.

Ona je dodala da djeca nakon srednje stručne škole mogu nastaviti obrazovanje, ali i poći direktno na tržište rada.

Detalji o radu kancelarije se mogu naći na sajtu europasscrnagora.me 

Izvor: Vijesti

  • HiPP

    Procedure i Izazovi Samohranog…

    Leave a Reply