Ministarstvo i UNICEF rade na prevenciji ranog napuštanja škole

Učenicima 20 osnovnih i srednjih škola iz šest crnogorskih gradova, podijeljeni su upitnici koji se tiču njihovog socijalnog statusa, a za potrebe pilot projekta koji sprovode Ministarstvo prosvjete i UNICEF koji plairaju da rade na prevenciji ranog napuštanja škole.

U upitniku se, između ostalog, nalaze pitanja o obrazovanju njihovih roditelja, da li porodicu prati Centar za socijalni rad i da li ona žive i odrastaju u otežanim uslovima.

„Podaci se, podrazumijeva se, koriste isključivo za dobrobit djece i unapređenje sistema. Ako obrazovni sistem ima obavezu prevencije mnogih negativnih pojava u društvu, uključujući rano napuštanje škole, ono mora raspolagati relevantnim informacijama,“ kazali su iz Ministarstva prosvjete.

Iz Ministarstva navode da je informacioni sistem nadograđen modulom za rano upozorenje o riziku od napuštanja na nivou odjeljenja, odnosno škole.

„Upitnik je stoga dio pomenutih aktivnosti i dobio je saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka”, kazali su oni.

Kako su pojasnili, podatke može koristiti odjeljenski strarješina i pedagoško-psihološka služba, a iz aplikacije se mogu izuzimati samo i isključivo u statističke svrhe.

Izvor: Vijesti

  • HiPP

    Procedure i Izazovi Samohranog…

    Leave a Reply