Ombudsman: Uprave stavljaju interese nastavnika ispred interesa učenika

Uprave škola, najčešće, interes nastavnika stavljaju ispred interesa učenika, ocijenio je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Izvještaju o radu za prošlu godinu.

Ombudsman je prošle godine postupao u određenom broju predmeta u kojem su isticani nepedagoški vaspitni metodi.

„Rezultati sprovedenih ispitnih postupaka pokazali su da uprave škola, najčešće, interes nastavnika stavljaju ispred interesa učenika, kao i da je uloga pedagoško-psiholoških službi skromna, a njihov rad bi morao obuhvatati i ove situacije, kako bi se problemi preduprijedili i riješili i kako ne bi dolazilo do produbljivanja konflikta i nerazumijevanja u odnosu u kojem je učenik slabija strana“, navodi se u Izvještaju.

On navodi da se, ukoliko problem eskalira, obično umiješaju roditelji ili prosvjetna inspekcija, pa se situacija često na kraju rješava premještanjem učenika u drugo odjeljenje ili drugu školu, a što, kako kaže, ne bi smjela postati praksa.

„Zajednički rad, uz posredovanje stručnog lica i podršku uprave škole, pomogao bi održavanju prijatne i profesionalne atmosfere u učionici, na obostrano zadovoljstvo i učenika i nastavnika“, ocijenio je Zaštitnik.

On podsjeća da je i u ranijim Izvještajima isticao važnost pedagoškopsihološke službe i neophodnost jačanja njihove uloge.

„Stiče se utisak da se djeca šalju na razgovor kod psihologa-pedagoga samo po kazni i da sami učenici nemaju povjerenja niti slobodu da im se samoinicijativno obrate ukoliko imaju problem ili dilemu“, kaže se u Izvještaju.

Ombudsman navodi da te službe moraju biti uvijek dostupne djeci i intezivnije uključene u dnevna dešavanja u školi, posebno kada su u pitanju različiti odnosi među učenicima.

U postupanju po pritužbama, Zaštitnik je zapazio da roditelji ne dobiju odgovor na pisani zahtjev, pa je u jednom predmetu ukazano državnom organu na dužnost da u budućem postupanju po dobijanju pisanog podneska, građanima daje odgovor pisanim putem.

Zaštitnik je upozorio da standard dobre uprave ne dozvoljava nečinjenje i pasivnost, već da traži aktivan, angažovan stav organa uprave prema obavljanju poslova iz svog djelokruga, kao i zakonito vršenje tih poslova.

Izvor: MINa

Comments

Leave a Reply