Više igračaka povučeno sa tržišta zbog rizika po zdravlje

Inspekcija je sa crnogorskog tržišta povukla lutke Diversity fasion i Beauty style, proizvedene u Kini, zbog hemijskog rizika po zdravlje jer, kako je utvrđeno, sadrže čak 123, odnosno 127 puta više štetne materije (ftalata) od dozvoljenog standarda.

Kako je objavljeno na sajtu potrošač.me, Centar za ekotoksikološka ispitivanja utvrdio je da proizvodi sadrži povećan sadržaj bis (2- ethylhexyl) ftalata (DEHP) u odnosu na propisanu vrijednost.

Izmjerena vrijednost za lutku Diversity fasion je 12,3 odsto po masi, dok je propisana 0,1 procenat, a kod lutke bjuti staj ta vrijednost u odnosu na propisano iznosi 12,7 procenata po masi.

Osim ovih igračaka, sa tržišta je povučen i set sirene i vodeni svijet, kao i set Miki Maus koji se sastoji od sedam figura dječjih crtanih junaka u različitim bojama i sedam loptica zelene krem boje. I za njih je utvrđeno da imaju povećan sadržaj bis (2-ethylhexyl) ftalata (DEHP) i dibutil ftalata (DBP) u odnosu na propisanu vrijednost.

Stručnjaci su objasnili da je dokazana kancerogenost ftalata i da se dovode u vezu sa malignim tumorom dojke i testisa, a mogu imati toksično dejstvo na jetru, bubrege, mogu uzrokovati i hormonske poremećaje. Samim tim, mogu ozbiljno da ugroze zdravlje djece. Ftalati se dodaju plastici da bi postala mobilna odnosno da bi bila mekša.

Preporuka stručnjaka je da građani kupuju proizvode na kojima je istaknuto da u sebi ne sadrže ftalate.

Izvor: AntenaM

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply