Otvoren Centar za autizam, razvojne smetnje i dječiju pshijatriju

U Podgorici je danas svečano otvoren prvi specijalizovani Centar za autizam, razvojne smetnje i dječiju psihijatriju “Ognjen Rakočević”. Ustanova nosi ime po dječaku Ognjenu Rakočeviću koji je preminuo u proljeće 2016. godine nakon što je napustio dom.

Najavljeno je da će se u Centru sprovoditi postupci rane dijagnostike poremećaja iz autističnog spektra i mjere rane intervencije, kao i sva druga zdravstvena podrška djeci sa autizmom bez obzira na uzrast, kao i dijagnostika, liječenje i praćenje djece sa smetnjama u razvoju i sa problemima mentalnog zdravlja. U Centru će pružati i usluge fizikalne terapije za djecu sa poremećajima iz autističnog spektra i razvojnim smetnjama i dijagnostike neuroloških komorbiditeta uz konsultativne preglede neurologa.

Centar obuhvata prostor od oko 410 kvadratnih metara i u njemu će zdravstvene servise pružati specijalista fizikalne medicine, šest fizioterapeuta i 17 defektologa, psiholog i socijalnih radnika. Nadležni tvrde da će djeca i roditelji od danas imati na jednom mjestu sve usluge i servise potrebne za osobe sa autizmom i razvojne smetnje.

“Zato su vrata ove ustanove već od danas otvorena za djecu i roditelje kojima je potrebna stručna pomoć i podrška, a rezultate zadatih obaveza od njenog menadžmenta i Ministarstva zdravlja očekujem u kratkom roku“, kazao je premijer Crne Gore Duško Marković, koji je zajedno sa ministrom zdravlja, Kenanom Hrapovićem otvorio Centar.

Do sada su djeca sa problemima iz spektra autističnih oboljenja, kojima se u Crnoj Gori nije mogla pružiti adekvatna medicinska njega, upućivana u zdravstvene centre u okruženju.

Marković je naveo da je to, bez obzira na određenu podršku Fonda za zdravstveno osiguranje i državnog budžeta, značajno opterećivalo crnogorske porodice.

„Od danas je sve na jednom mjestu i sve pod rukovodstvom države. Posebno, zbog toga što rano uključivanje djeteta u odgovarajuće tretmane pokazuje značajno bolje socijalne i akademske ishode u kasnijim godinama života“, kazao je Marković.

Ministar zdravlja Kenan Hrapović kazao je da je otvoreno 15 novih radnih mjesta i da je dio kadra preuzet iz Kliničkog centra Crne Gore .

Hrapović je najavio da će nedostatak dječjih psihijatara biti riješen angažovanjem kolega iz okruženja, do povratka tri specijalizanta sa edukacije i da će Centrom rukovoditi klinički psiholog Nađa Ševaljević.

U Ministastvu planiraju da dalje planove kadrovskog jačanja bliže definišu Strategijom i akcionim planom koji su u pripremi, prema kojima je predviđeno da tokom 2019. godine u domovima zdravlja Bijelo Polje, Bar i Nikšić bude proširena djelatnost postojećih Savjetovališta za djecu. U trećoj godini implementacije projekta, 2020. godine, planira proširenje kapaciteta postojećih savjetovališta u Domovima zdravlja Berane, Herceg Novi i Pljevlja.

Hrapović je kazao da će sistematičan pristup u rješavanju ovog problema dovesti do toga da sva djeca koja imaju poremećaje iz autističnog spektra, i kod koje postoji narušen psihomotorni razvoj, dobiju šansu da ostvare maksimum sopstvenih mogućnosti, što će značajno uticati na smanjenje korištenja socijalnih servisa i biti na zadovoljstvo i korist njihovih roditelja i šire društvene zajednice.

Opremanju Centra, donacijama su doprinijeli i Međunarodni klub žena kupovinom opreme i didaktičkog materijala u vrijednosti od 10.000 eura, Fondacija „Ognjen Rakočević“, Ambasada Azerbejdžana, Kompanija „Čelebić“ kao i gradske Službe održavanja.

Foto: CDM

Izvor: CDM/MINA

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Comments

Leave a Reply