Izvještaj o radu udruženja Roditelji za 2017. godinu


Uspostavljanje Roditeljske SOS linije, rekordan broj djece i sadržaja u Igračkoteci i Razvojnom centru, početni koraci za uspostavljanje Igračkoteke i Razvojnog centra u Nikšiću, započinjenje organizovanje Roditeljskog kutka u tom gradu i Tivtu, otvaranje socijalnog preduzeća Kreativa Lab i pokretanje CikCak Šnajderaja, neki su od ključnih rezultata udruženja Roditelji u 2017. godini, ali i izdjejstvovanje da se smanji cijena pasoša za djecu, obezbijede UZV pregledi za bebe u svim opštinama i otpočne proces što kvalitetnije zaštite djece od svih djela narušavanja polnih sloboda.

Veoma uspješna godina je bila i kada su projekti u pitanju, i za razliku od prethodnih imali smo značajno bolji rezultat u odobrenim projektima u odnosu na ukupan broj onih koji su predati na konkursima domaćih i stranih donatora. Ukupno je u toku 2017. realizovano šest projekata,  a još dva su odobrena, mada su počeli da se sprovode 2018.

Udruženju Roditelji se direktno u toku prošle godine za savjet, podršku, informaciju… obratilo 1.427 roditelja.

Postali smo dio Mreže nevladinih organizacija koje se bave zaštitom djece od nasilja, kao i regionalne IRIS mreže. Mreža NVO za zaštitu djece od nasilja je prva mreža ovog tipa u Crnoj Gori, a osnovana je u novembru 2016. godine, uz partnersku podršku UNICEF-a Crna Gora. Trenutno Mrežu čini sedam nevladinih organizacija. IRIS mreža formirana je 2012. godine, u cilju poboljšanja kvaliteta pružanja socijalnih usluga u Jugostočnoj Evropi, a okuplja nacionalne mreže organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Kosova.

U udruženju Roditelji i njenom socijalnom preduzeću u 2017. godini bilo je angažovano 7 osoba, a 22 su angažovane po ugovoru o djelu, u skladu sa projektnim aktivnostima. Okupili smo 159 dobrovoljnih aktivista koji su bili uključeni u različite aktivnosti udruženja posebno u Podgorici, Nikšiću i Tivtu. U 2017. godini su kao pripravnice počele da rade još dvije osobe, po profesiji novinarka i socijalna radnica, a iz prethodne generacije ponovo je odlučeno da bude zadržana jedna koleginica. Radilo se i na proširenju prostornih kapaciteta, usljed čega je dio zaposlenih premješten u nove prostorije zakupljene u ulici Vuka Karadžića 2/3 u Podgorici, a dio je ostao u Igračkoteci i  Razvojnom centu, gdje su stvoreni uslovi da se osposobi još jedna prostorija za održavanje radionica za najmlađe.

Krajem godine odobrena su još dva projekta, čija će realizacija početi 2018. godine.

Udruženje je krajem 2017. započelo i proceduru pripreme procesa koji treba da prođemo za licenciranje servisa i stručnih radnika, kod Ministarstva rada i socijalnog staranja.

IGRAČKOTEKA I RAZVOJNI CENTAR

Igračkoteka i Razvojni centar – U okviru Igračkoteke i Razvojnog centra u 2017. godini realizovana je 151 radionica koje je vodilo 80 dobrovoljnih aktivista. Kroz radionice je prošlo 1830 djece od kojih je 548 jedinstvenih posjetilaca. Programom podrške pri učenju je bilo obuhvaćeno 105 djece s kojima su radili 61 dobrovoljni aktivista, a ukupno realizovanih časova je bilo 907. U Biblioteku igračaka u toku godine su se učlanile još 72 porodice i ukupan broj je povećan na 307, a igračke  su iznajmili 3.772 puta. U saradnji sa kompanijom Čikom, obezbijeđeno je besplatno pohađanje kursa računara za 16 učenika, a 40 prvaka je od Societe generale banke dobilo zimske jakne. U prostorijama Igračkoteke i Razvojnog centra sprovodi se i projekat Obrazovanjem protiv siromaštva koji smo počeli da realizujemo sredinom 2017. godine uz finansijsku podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.  U okviru projekta organizovane su program pomoć u školi, radionice i individualno savjetovalište za roditelje, radionice za djecu, kupovina igračaka, organizovanje Žurkoteke ( akcije prikupljanja igračaka).

Pokrenut je i poseban besplatan program Učionica Družionica u toku kojeg svake subote od 10 do 15 sati, djeca kojoj je potrebna podrška u rastu i razvoju,  uz pomoć volontera, vježbaju gradivo iz škole s kojim imaju poteškoće, rade domaće zadatke, ali učestvuju u raznim kreativnim, edukativnim i psihološkim radionicama, igraju se i druže. Tim od 6 volontera pomaže grupi od 33 djece uzrasta od 6 do 14 godina u obrazovanju i socijalnoj integraciji. Dio tima koji je uključen u podršku djeci su i psiholozi iz Udruženja psihologa  koji rade individualno sa djecom, ali i kroz radionice za razvoj socio-emocionalnih vještina, slike o sebi, samopouzdanja, društveno prihvatljivog ponašanja, nenasilne komunikacije. Program se realizuje uz pomoć privatnog sektora, a za sada je finansiranje obezbijedila kompanija Next auto.

Počeli smo pripreme za adaptaciju i otvaranje Igračkoteke i Razvojnog centra u Nikšiću.  Podršku Udruženju u realizaciji ovog projekta pružila je Osnovna škola „Luka Simonović“ čiji je školski odbor, zajedno sa upravom, u decembru 2017. godine odlučio da dvije prostorije ustupi na korišćenje Udruženju. U toku 2018. godine planirano je da se odradi adaptacija prostorija koja podrazumijeva građevinske, izolacione, stolarske, električne i vodoinstalerske radove kao i opremanje namještajem i učilima, kao i animiranje donatora da podrže realizaciju svih tih aktivnosti.

U Igračkoteci i Razvojnom centru su od prošle godine počele u radionice za rani razvoj djece od 1 do 3 godine. Svakog ponedeljka u popodnevnim terminima roditelji i djeca mogli su da prisustvuju ovim radionicama koje su vodili psiholozi i defektolog i bile su organizovane u dvije grupe uzrasta od 1 do 2 i od 2 do 3 godine. Do januara mjeseca je bilo organizovano 20 radionica koje se nastavljaju i u 2018 godini. Cilj ovih radionica je rana socijalizacija i stimulacija djece i edukacija i jačanje roditeljskih kompetencija.

PODRŠKA RODITELJSTVU

SOS linija – U februaru je počela da radi Roditeljska SOS linija, putem koje su u toku 2017. godine, savjetnice odgovorile na 332 poziva među kojima je najviše bilo savjetodavnih, dok se manji broj odnosio na informisanje i upućivanje na druge institucije. Neke od najčešćih tema na Roditeljskoj liniji bile su: uspostavljanje granica, upotreba tehnologije, vršnjačko nasilje, školski problemi, odnosi između braće i sestara, razvojne faze  i razvojni problemi, bolesti zavisnosti, seksualnost, razvod, kako razgovarati sa tinejdžerima, problemi sa ishranom, odvikavanje od pelena, fizičko kažnjavanje, smrt u porodici. Linija je dobila podršku operatera za narednih godinu dana pa će i dalje biti potpuno besplatan servis i jednako dostupan svim roditeljima u Crnoj Gori. Rad linije podržavaju operateri Telekom Crne Gore, Telenor Crna Gora, M:Tel Crna Gora, Telemah i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Njen rad u prvoj godini podržali su i mediji: Pobjeda, Portal Analitika, Kolektiv, Radio Antena M, Radio Herceg Novi, Gracija, Džada Glavnog grada, Dnevne novine, Dan, Metropolis.

Programi roditeljstva – Stručni tim udruženja edukovao se za sprovođenje Programa Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje koji je razvijen u partnerstvu Svjetske zdrastvene organizacije i UNICEF-a. Udruženje Roditelji će zahvaljujući ovom programu ubuduće raditi u grupama sa roditeljima najmanje dva puta godišnje, a rad je koncipiran tako da iz sedmice u sedmicu roditelji usvajaju po jedan princip u vaspitanju, počevši od izgradnje odnosa sa djetetom, pa sve do postavljanja granica.

JEDNORODITELJSKE PORODICE I SAMOHRANI RODITELJI

Grupa za podršku jednoroditeljskim porodicama – Održano je 17 grupnih sastanaka i radionica koje su imale za cilj jačanje grupe i podršku i pomoć samohranim roditeljima, a 67 roditelja su se obratila Grupi za pomoć i podršku kroz individualni rad.

Publikacija i edukacija vršnjačkih savjetnica – Od Komisije za igre na sreću dobijen je projekat „Psihološka podrška samohranim roditeljima i jačanje grupe za samopomoć”, u okviru kojeg je održan niz edukativnih radionica, kako za izabranu grupu tako i za ostale zainteresovane roditelje. Izabrane članice Grupe su obučene da budu vršnjačke savjetnice i ubuduće pomažu drugim roditeljima koji se budu obraćali za pomoć i savjetovanje. Intenzivno smo radili i na pripremi publikacije Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva koja će biti izdata u drugom kvartalu 2018. godine, u saradnji sa Centrom za socijalni rad Podgorica i Vrhovnim sudom Crne Gore

Tokom 2017. godine bilo je i roditelja koji su tražili i dobili individualne sastanke, jer nisu bili spremni za grupnu podršku, a veći broj se obraćao putem telefona. Obratilo se znatno više očeva, njih 23. se javilo za podršku.

Članice Grupe su se sastale sa predstavnicima MUP-a, Ministarstva rada i socijalnog staranja i sa predsjednicom Vrhovnog suda radi predloga o izmjeni Zakona o putnim ispravama.

INCIJATIVE ZA PROMJENU STANJA

Cijene pasoša za djecu – poslanici crnogorskog parlamenta usvojili su početkom juna Izmjene zakona o dopuni Zakona o administrativnim taksama, kojim je na predlog udruženja Roditelji smanjen iznos koji je potrebno platiti za pasoš za djecu i mlade do 21 godinu – sa 40 na 15 eura. Udruženje se obratilo poslanicima i poslaničkim klubovima i inicijativa je u kratkom roku prihvaćena, nakon čega je održana sjednica i usvojen izmijenjeni Zakon sa smanjenim cijenama za pasoše za maloljetnike i mlade do 21. godinu.

Prava iz oblasti zdravstvene zaštite – Udruženje Roditelji je sredinom prošle godine zatražilo od Ministarstva zdravlja da bude riješena situacija u nekoliko opština sa kojom se suočavaju roditelji, a odnosi se na činjenicu da ne mogu da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu za bebe, tačnije UZV pregled kukova, u sistemu javnog zdrastva u svom gradu. Ubrzo nakon toga iz Ministarstva je najavljeno da će raditi na rješavanju ovog problema, kako edukacijom kadra, tako i popravkom i nabavkom UZV aparata kako bi preglede bilo moguće organizovati u domovima zdravlja i bolnicama, u kojima tada nije bilo te usluge. Obučena je i prva grupa ljekara, koju čine 11 pedijatara, jedan dječiji ortoped i pet radiologa, koji su počeli da rade ultrazvučne preglede kukova kod beba.

Zaštita djece od krivičnih djela protiv polnih sloboda  – Udruženje Roditelji je počelo sa zalaganjem da se promijeni Krivični zakonik i pooštre kazne za pedofile, i da najmanja kazna za obljubu djeteta bude pet, a najveća 15 godina zatvora.  Zajedno sa Građanskom alijansom, Centrom za prava djeteta Crne Gore, Centrom za ženska prava, orgnizacijom Mladi Romi i Forum MNE traženo je da se uspostavi registar počinilaca, propisani standardi za vođenje evidencija, zabrana rada pedofila sa djecom, kao i pomoć djeci žrtvama seksualnog iskorišćavanja i njihovim porodicama. Tim povodom su održani su sastanaci sa predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom i potpredsjednikom Vade, Zoranom Pažnom i dogovorena saradnja u ovoj oblasti.

U dijelu zdravstvene zaštite, bavili smo se i jednim segmentom stomatološle zaštite djece, u cilju ostvarivanja prava propisanih zakonima. Nakon žalbi roditelja u vezi sa ostvarivanjem prava djece na stomatološku zaštitu i nejasnoća i različitih postupanja posebno kada je riječ o fluorizaciji i zalivanju fisura, obratili smo se Fondu za zdravstveno osiguranje. Dogovoreno je da Fond od stomatoloških ordinacija sa kojima ima ugovor o saradnji zatraži da istaknu koje usluge za djecu su na teret Fonda kako ne bi blo nedoumica, a određena je i osoba u Fondu na koju se upućuju roditelji koji imaju problema sa ostvarivanjem prava.

Besplatna đačka užina – Udruženje Roditelji je početkom decembra predložilo Sekretarijatu za finansije Glavnog grada da za narednu godinu budžetom bude predviđen cjelokupan trošak za obezbjeđivanje besplatne đačke užine, a obratilo se i svim odbornicima pojedinačno da podrže tu inicijativu na sjednici na kojoj se raspravljalo o budžetu. Glavni grad je zatim odlučio da participira u 2018. godini 30 hiljada eura u obezbjeđivanju užine za djecu osnovnoškolskog uzrasta iz socijalno ugroženih porodica, a najavljeno je da će sa ministarstvima prosvjete i rada i socijalnog staranja pronaći model da bude obezbijeđen preostali dio novca za realizaciju ove inicijative. Ovom zahtjevu Udruženja, prethodio je sastanak sa predstavnicima Instituta za javno zdravlje i uprave Srednje stručne škole “Sergije Stanić” o poboljšanju kvaliteta užine. Dogovoreno je se osim podizanja kvaliteta obezbijedi i užina besplatno za svu djecu čije su porodice korisnici MOP-a.

Kodeks o zabrani reklamiranja mliječnih formula – Ministarstvo zdravlja usvojilo je u prvom kvartalu godine, na zahtjev udruženja Roditelji, Kodeks za reklamiranje zamjenskog mlijeka  kojim je predviđeno da zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove u Crnoj Gori više ne smiju da promovišu i predlažu roditeljima beba određena zamjenska mlijeka niti da promovišu proizvode koji se koriste za ishranu beba. Ovaj dokument, koji je od usvajanja obavezujući za sve zdravstvene radnike i ustanove u Crnoj Gori, pripremljen je na osnovu Kodeksa o reklamiranju zamjenskog mlijeka Svjetske zdravstvene organizacije, koji je donijet 1981.godine. Izrada nacionalnog Kodeksa dogovorena je na sastanku predstavnika Ministarstva zdravlja i udruženja Roditelji početkom godine, nakon obraćanja udruženja ovom resoru povodom nekoliko slučajeva i žalbi roditelja da su im od zdravstvenih radnika sugerisane konkretne vještačke formule, ali i da se njihove reklame i proizvodi mogu vidjeti u nekim savjetovalištima i porodilištima u Crnoj Gori.

Uvođenje naknada/poklona za novorđenčad – Krajem novembra obratili smo se opštinama koje nemaju nikakav vid pomoći za novorođene bebe u vidu novčane naknade/poklon paketa i zatražili da u budžetu za narednu godinu uvrste tu vrstu podrške. Pozitivno su odgovorili Kotor,   Šavnik i Žabljak. Do tada su naknade/poklone za novorođene bebe obezbjeđivali Plužine, Podgorica, Danilovgrad, Bar, Pljevlja, Herceg Novi i Mojkovac.

Obrazovni zakoni – Poslanici crnogorskog parlamenta usvojili su u julu set zakona iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, a kao ni Ministarstvo prosvjete nijesu prihvatili ni jedan predlog izmjena udruženja Roditelji na Opšti i Zakon o osnovnom obrazovanju koji su se odnosile na početak školovanja, obavezan produženi boravak, rješavanje problema vršnjačkog i svih ostalih vidova nasilja i neprimjerenog ponašanja, obaveze škole i roditelja, konsultovanja đaka i roditelja o drugom stranom jeziku. Predstavici udruženja Roditelji su amandmane koje su definisali na osnovu predloga roditelja iz cijele Crne Gore dostavljali i u toku javne rasprave, a nakon što nijesu prihvaćeni obratili su se i Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, čijoj su sjednici prisustvovali. Članovi Odbora saslušali su predloga ali ih nijesu prihvatili, saglasivši se sa objašnjenima Ministarstva prosvjete da su sva ta pitanja ili već dovoljno dobro uređena ili da ne postoje trenutno mogućnosti da se realizuju.

Socijalna i dječija zaštita – Na Nacrt izmjena i dopuna zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti imali smo više primjedbi i sugestija, ali je većina odbijena. Ipak, uspjeli smo da izdejstvujemo da se odustane od ukidanja naknade za novorođenčad koju dobijaju roditelji od države, ali nije prihvaćeno da iznosi budu povećani na visinu prosječne zarade. Tražili smo i da minimalni iznos alimentacije ne bude razlog za odbijanje MOP-a, ali ni to nije prihvaćeno.  Udruženje se obraćalo i premijeru Dušku Markoviću tražeći da interveniše kako bi se odustalo od ukidanja naknade za svu djecu.

OBRAZOVANJE

Osnovno obrazovanje – U oktobru i novembru smo sproveli Upitnik o stavovima roditelja u vezi sa osnovnim obrazovanjem u Crnoj Gori podstaknuti raspravama o osnovnom obrazovanju i kometarima roditelja posebno nakon početka školske 2017/2018. godine. Upitnik je ispunio 961 roditelj. U definisanju pitanja, ali i njihovoj obradi udruženje Roditelji konsultovalo je i tražilo pomoć profesorice Olivere Komar sa Fakulteta političkih nauka, a rezultati upitnika su predstavljeni u januaru 2018. godine. Rezultati upitnika su dostupni ovdje a poslužili su da dalja zalaganja za promjene u sistemu osnovnog obrazovanja.

VRATIMO DJECI IGRALIŠTA

Krajem juna otvorili smo prvo javno igralište u Šavniku, kroz projekat Vježbalište za velike i male, koji je finansiralo Ministarstvo sporta. U okviru projekta održane su i radionice za djecu, u saradnji sa Animatorima Zabavljatorima i NTC Centrima koji su promovisali zdravu ishranu, fizičku vježbu, zdrave stilove života, ali i vježbali finu i grubu motoriku, pažnju i koncentraciju kroz posebno osmišljene NTC poligone. Cilj ovog projekta, vrijednog pet hiljada, bio je da se unaprijedi život mladih ljudi, roditelja i djece u opštini Šavnik, kroz izgradnju vježbališta sa elementima dječjeg igrališta i realizacijom predavanja i radionica za roditelje i djecu. Na igralištu su postavljene ljuljaške, klackalice, tobogan, konjić, kao i mobilijar za vježbanje mladih – vratila, razboj… Ovaj projekat je dio inicijative Vratimo djeci igrališta koju je udruženje pokrenulo 2013. godine.

 Udruženje Roditelji je u 2017. godini sa opštinom Ulcinj obnovilo igralište koje je napravljeno 2014. godine. Radovi na izgradnji igrališta su koštali 2.000 eura. Udruženje Roditelji od 2013 godine pokreće i realizuje akcije sanacije i opremanja dječijih igrališta pod nazivom „Vratimo djeci igrališta!“ širom Crne Crne Gore.

KREATIVA LAB

Podstaknuta idejom o razvoju preduzetništva i mogućnostima za obezbjeđivanje održivosti organizacije Skupština Udruženja donijela je odluku o osnivanju firme Kreativa Lab DOO koja će poslovati u skladu sa principima socijalnog preduzeća, I pomoći finansiranje servisa  i aktivnosti uduženja Roditelji.  Održivost servisa je bio ključni razlog za donošenje odluke o pokretanju socijalnog preduzeća, uz želju da pružimo priliku našim članovima da rade u uslovima koji su prvenstveno podsticajni za njih kao roditelje. Ovo se posebno odnosi na roditelje u stanju socijalne potrebe i teže zapošljivosti.

Kreativa Lab DOO ima nekoliko vrsta djelatnosti među kojima su: upravljanje portalom www.roditelji.me i pružanje usluga oglašavanja, organizacija različitih vrsta događaja za djecu i roditelje, i proizvodnja platnenih igračaka u Cic Cak Šnajderaju.

Smart start – Udruženje Roditelji jedno je od deset nevladinih organizacija koje su dobile grantove u okviru projekta Smart Start, kojim se kroz različite obuke i razvijanjem sopstvene biznis ideje uključilo u socijalno preduzetništvo. U toku 2018. godine biće razvijana biznis ideja uz jednogodišnje mentorstvo.

Osposobljavanje OSI za proizvodnju platnenih igračaka – Uporedo sa idejom o pokretanju Cik Cak Šnajderaja, kroz projekat Zavoda za zapošljavanje za osposobljavanje osoba sa invaliditetom, edukovane su tri osobe sa evidencije Zavoda koje su prošle intezivnu četvoromjesečnu obuku za izradu platnenih igračaka prije svega tihih knjiga, edukativnih mapa i prostirki. One će u toku 2018. godine biti zaposlene u Udruženju i početi proizvodnju edukativnih igračaka uz dodatnu podršku.

DOGAĐAJI

Porodica Fest – Udruženje Roditelji organizovalo je 13. maja, ispred Dvorca Petrovića u parku Kruševac u Podgorici prvi festival roditeljstva pod nazivom PorodicaFest. Veliki broj porodica odazvao se pozivu organizatora da provede dan u prirodi i uživa u kvalitetnom i vrlo sadržajnom programu. Roditelji su tokom dana imali priliku da isprate, ali i aktivno učestvuju u 11 stručnih predavanja, panel diskusija i prezentacija u kojima su gosti udruženja bili stručnjaci iz različitih oblasti I preko 20 zabavnih i edukativnih radionica i aktivnosti

Podijelimo, jer zajedno možemo više  – Humanitarna akcija koju smo relizovalo sedmi put, obuhvatila 305  djece iz 200 porodica koje su socijalno ugrožene iz više opština Crne Gore, a kojima je uz pomoć donatora poklonjen školski pribor. Akcija je počela u avgustu, u toku kojeg su kompanije i pojedinci donirali nove komplete udžbenika, korištene i očuvane knjige, školske torbe, kao i novac od kojeg je kupljena velika količina školskog pribora. Krajem avgusta održan je završni događaj akcije u šoping molu Delta City u Podgorici, ali je i nakon toga nastavljeno, kako sa prijavljenjem nove djece kojoj je ova vrsta podrške bila potrebna, tako i sa donacijama. Na dan akcije prikupljen je i doniran školski pribor za 260 dijece iz preko 149 porodica, za 45 njih je naknadno obezbijeđen. Akciju su podržali Institut Konfučije, Next auto, Radio difuzni centar, Alter Modus, Čikom, Pan graf, Tagor, Monteput d.o.o, Montenomaks, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Micromedia, Metropolis Media, Nova knjiga, Yaet Agent. Takođe, akciju je podržalo više desetina građana, koji su pomogli novčano kao i donacijama koje su donosili u Udruženje. Prikupljene donacije su podijeljene djeci koja su uključena u program podrške u učenju koji Udruženje realizuje u Razvojnom centru, kao i djeci iz jednoroditeljskih i socijalno ugroženih porodica koje se nalaze na evidenciji udruženja Roditelji.

Stiže nam beba – Veliki broj trudnica i njihovih partnera, kao i roditelja, čuo je u subotu 7. oktobra, u toku info dana Stiže nam beba, puno važnih savjeta od ljekara i medicinskih radnika, ali i korisnih informacija koje se odnose na njihova prava i obaveze, među kojima je i ta da se u Kliničkom centru Crne Gore više ne plaća prisustvo partnera porođaju.

Info dan o trudnoći, dojenju i pripremama za novog člana porodice, Stiže nam beba organizovali su udruženje Roditelji i agencija Kreativa Lab u atrijumu podgoričkog šoping mola Delta City. Udruženje već četiri godine organizacijom info dana Stiže nam beba obilježava Nacionalnu sedmicu promocije dojenja, koji se simbolično održava i u sedmici koja, kao 40. u godini, simbolizuje puni termin trudnoće.

Žurkoteka – Udruženje Roditelji organizovalo je u subotu, 23. decembra, u suterenu centra The Capital Plaza, humanitarnu Žurkoteku kojom je proslavilo drugi rođendan Igračkoteke i Razvojnog centra i novogodišnje praznike. Tokom dvosatnog programa mališani su uživali u interaktivnom zabavnom programu, učestvovači u tematskim kreativno-edukativnim radionicama i družili se sa Djeda Mrazom. Na Žurkoteci je prikupljen određen broj igračaka i novčana sredstva kojima se pomaže rad Igračkoteke i Razvojnog centra.

Zaigrana pedala – U martu smo se pridružili organizaciji događaja pod nazivom Zaigrana pedala, u susret Svjetskom danu svjesnosti o autizmu. Zaigrana pedala je projekat Udruge Oblačić iz Hrvatske, kojoj su podršku u organizaciji događaja u Crnoj Gori pružila Fondacija “Ognjen Rakočević”, Triatlon Savez Crne Gore, Ministarstvo prosvjete, udruženje Roditelji, Asocijacija za demokratski prosperitet ZID i Multisport akademija Mayer. Događaj je imao za cilj podizanje svjesti o poremećajima iz autističnog spektra i pružanje savjeta i podrške roditeljima djece koja imaju autizam.

EDUKACIJA/INFORMISANJE RODITELJA

U toku godine udruženje Roditelji održalo u Podgorici 8 roditeljskih kutaka, 6 u Tivtu i dva u Nikšiću. Roditeljski kutak realizujemo u saradnji sa kompanijom Donator doo, a u Tivtu i sa  Porto Montenegrom. Kroz Roditeljski kutak roditelji mogu da dobiju infomacije o tome šta ih čeka u toku trudnoće, nakon rođenja bebe, ali i u vezi sa dojenjem i rastom i razvojem djece i njihovim zdravljem.

Jednom sedmično sa TV Vijesti je realizovan i Roditeljski kutak u Bojama jutra, osim u toku ljetnje pauze (jul i avgist). U toku 2017. godine organizovana su 44 roditeljska kutka.

PARTNERSTVA NA PROJEKTIMA

Udruženje je zajedno sa NVO Narativ realizovalo program Unaprijeđenje psiho-socijalne podrške roditeljima LGBT osoba (decembar 2016 – avgust 2017). Osnovni cilj projekta je unaprijeđenje kvaliteta podrške roditeljima LGBT osoba i pomoć u smanjenju poremećaja u porodičnim odnosima. Ciljna grupa projekta bili su roditelji/staratelji, kao i ostali članovi porodice LGBT osoba u Crnoj Gori. Aktivnosti realizovane projektom su: edukacija savjetnica koje rade na SOS Roditeljskoj liniji za pružanje psihosocijalne podrške roditeljima djece LGBT, uspostavljeno je online i telefonsko savjetovanje za roditelje i oformljena grupa za vršnjačku podršku roditeljima djece LGBT osoba.

U toku 2017. godine nastavljen je projekat Health Up koji realizujemo u saradnji sa CAZAS-om i Telefonom za žene i djecu žrtve nasilja, a koji je finansiran od strane Evropske unije. Program HealthUp osmišljen je kao doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva. Između ostalih aktivnosti u okviru projekta organizovali smo okrugli sto “Mehanizmi, pravni i institucionalni okvir saradnje i učešća civilnog sektora u sistemu zdravstva u Crnoj Gori”, te panel diskusiju na temu Koliko je Crna Gora efikasna u kontroli HIV/AIDS-a?

OBUKE

Zaposleni u Udruženju su pohađali 14 obuka organizovanih u toku godine, koje su se odnosile na:

 • Javno zagovaranje;
 • Razvoj socijalnih servisa;
 • Obezbjeđjivanje podrške kod vršnjačkog nasilja u ustavovama u kojim borane mladi;
 • Upravljanje projektima finansiranim iz EU fondova;
 • Izrada uspješnih predloga projekata za grantove EU;
 • Radionica o istrazivanju i prezentovanju rezultata kvantitativne i kvalitativne KAP studije  o nasilju nad djecom;
 • Obuka za pisano savjetovanje (putem maila);
 • Konferecija Zaustavimo nasilje nad djecom;
 • Obuka za savjetovanje i rad sa porodicama LGBT osoba;
 • Komunikacija u porodici i komunikacija kod nekih problematičnih situacija u porodici (razvodi, gubitak člana porodice i sl;
 • Obuka za savjetovanje i rad sa porodicama LGBT osoba;
 • Obuka o komunikacijskim vještinama;
 • Autizam i poremećaji iz autističnog spectra;
 • Podrška roditeljima i djeci usljed razvoda.

MEDIJI

Mediji su nam kao i svih pretodnih godina bili značajna podrška. U medijima, koje prati kompanija Arhimed, koja nam je i 2017. godine donirala pretplatu na njihove kliping servise, objavljen je 1200 objava koje su se odnosile na udruženje Roditelji i njegove aktivnosti.

Završni račun udruženja Roditelji za 2017. godinu (67 downloads)

Bebo2

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply