Za sada farmaceuti neupućeni, pacijenti nezadovoljni zbog elektronskih recepata

Prvih dana primjene elektronskih recepata došlo je do nesporazuma, jer faramaceuti tvrde da su neupućeni u novi sistem, dok se pacijenti žale što više nema zamjene ljekova pa se moraju vraćati kod izabranih ljekara po novi recept.

Iako je trebalo da elektronski recepti ubrazaju izdavanje ljekova kod pacijenata za sada je prisutno nezadovoljstvo novim sistemom.

“Sve sto smo znali na ovu temu saznali smo kao i drugi pacijenti iz sredstava informisanja nijesmo imali nikakvu obuku niti dodatna upustva po kojima bi trebalo da radimo”, kazala je Jadranka Vuković, vlasnica privatne apoteke.

Direktor Fonda Sead Čirgić tvrdi drugačije, i kaže da je prvog dana, bez problema, izdato 15.000 recepata.

“Sve je apsolutno isto u radu, i u pogledu trajanja recepta i višekratnog recepta. Svi izabrani doktori i farmaceuti su obučeni i dobili su instrukcije od Fonda”, kaže Čirgić.

Dok se ne stekne rutina, Fond zdravstva će postupati po prijavama osiguranika. Ljekarima i farmaceutima Fond će stalno biti dostupan u slučaju tehničkih problema, koje im, kako kažu, do sada niko nije prijavio.

Izvor: RTCG

 

Comments

Leave a Reply