U Centru za autizam mjesta za više od 100 djece

Adaptacija prostora u koji će biti smješten Nacionalni centar za autizam se privodi kraju, a on će, prema riječima generalne direktorice u Ministarstvu zdravlja Vesne Miranović, za početak moći da primi oko 100 djece sa autističnim spektrom.

Miranović kaže da je formiranje centra trenutno jedan od najvećih izazova u zdravstvenom sistemu, ali da su probleme prevazišli međuresornom saradnjom.

“Od Ministarstva rada, odnosno od Zavoda za zapošljavanje dobili smo prostor i dio opreme koja je neophodna za funkcionisanje Centra za autizam, a sa Ministarstvom prosvjete imamo intenzivnu i veoma dobru saradnju u cilju integrisanog pristupa rješavanja problema djece koja imaju problem sa autizmom”, kazala je Miranović.

Kako objašnjava, u prvoj fazi je planirano da sva djeca sa sumnjom da imaju neki poremećaj iz autističnog spektra, dođu u Centar sa uputom izabranog pedijatra, gdje će se raditi rana dijagnostika.

“Sa programom rane intervencije će se krenuti u okviru Centra za autizam u Podgorici sve dok ne budemo stvorili servise u čitavoj Crnoj Gori koji će omogućiti kontinuirano pružanje ove usluge u mjestu boravka djeteta. Dakle, u prvoj fazi će Centar obuhvatati sve aktivnosti vezane za ranu dijagnostiku”, kaže Miranović.

U sljedećoj fazi, koja će biti započeta već u narednoj godini, predviđeno je otvaranje centara na sjeveru Crne Gore i jednog na jugu.

“U trećoj godini implementacije projekta ćemo osnovati još po jedan punkt na sjeveru i jugu, kao i jedan u centralnoj Crnoj Gori, gdje računamo prije svega na Nikšić. Na taj način ćemo intervencije djeci učiniti dostupnijim. Naš cilj je da djeca imaju dostupne servise u sredinama u kojima žive”, naglasila je Miranović.

U toku je implementacija sistema centralnog zakazivanja, a ključno je da pedijatar na primarnom zdravstvenom nivou primijeti kod djeteta simptome autizma kako bi ga uputio u Centar. Za to će, kako Miranović kaže, biti dovoljna samo sumnja.

Djeca će u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kod izabranog pedijatra dobijati uput samo za prvi pregled. Taj uput će biti višekratan, što znači da će se dalje posjete u Centru, koje će biti svakodnevne, zakazivati interno.

“Nakon dolaska u Centar za autizam, dobijanja instrukcija na koji način treba da se sprovede rana intervencija, djeca se vraćaju u mjesto boravka gdje se rana intervencija vrši na način kakav je propisan. Nakon tri do šest mjeseci se vraćaju u Centar gdje se radi reevaluacija stanja, usvojenih vještina, eventualno se vrši korekcija. Ukoliko je sve u redu, nastavlja se na isti način da bismo kao konačni proizvod imali dijete koje sa pet ili šest godina može da postane dio obrazovnog sistema”, navodi Miranović.

Ona je objasnila da će saradnja sa Ministarstvom prosvjete biti ostvarena u smislu da će njihov zadatak biti da djecu sa autizmom od pete, šeste godine integrišu u obrazovni sistem.

Izvor: CDM

Comments

Leave a Reply