Disciplinski postupak protiv cetinjskih ljekara

Cetinjski ljekari nijesu na vrijeme procijenili hitnost stanja pacijentkinje Marije Ražnatović i zbog toga je Komisija za vanrednu eksternu provjeru kvaliteta stručnog rada, koju je formiralo Ministarstvo zdravlja, predložila da bude pokrenut disciplinski postupak.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, komisija je, nakon kontrole povodom pritužbe Božidara Šofranca i Marije Ražnatović i poslije uvida u  medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na Ražnatović, uvida u sve pisane izjave ljekara koji su učestvovali u postupku njenog liječenja, kao i u izjave date na sjednicama komisije, donijela predloge preporuka i mjera.

“I pored toga što je pacijentkinja Marija Ražnatović u Opštoj bolnici na Cetinju bila upoznata sa svim mogućim komplikacijama visokorizične trudnoće, činjenice ukazuju na to da nije pravovremeno procijenjena hitnost njenog medicinskog stanja”, navodi se u izvještaju Komisije.

Član komisije Snežana Crnogorac predložila je da ljekari-ginekolozi budu izuzeti od sprovođenja disciplinskog postupka, jer smatra da su obaveze iz svoje nadležnosti sproveli u skladu sa medicinskom procedurom.

“Komisija je predložila i da zdravstveno sanitarna inspekcija izvrši inspekcijski nadzor u pogledu propisnog vođenja protokola i kompletne medicinske dokumentacije. Takođe, predloženo je da se razriješe članovi Komisije za kontrolu kvaliteta OB Cetinje i da se ona formira u novom sastavu, poštujući načelo izbjegavanja konflikta interesa”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Osim toga, odlučeno je i da se uputi medicinska dokumentacija Komisiji za stručna pitanja Ljekarske komore Crne Gore, koja daje mišljenja, preporuke i zaključke u slučaju učinjenih propusta u stručnom radu.

“Izvještaj ove komisije biće upućen na dalje postupanje Opštoj bolnici Cetinje, Domu zdravlja Cetinje, Ljekarskoj komori Crne Gore i zdravstveno sanitarnoj inspekciji”, zaključuje se u saopštenju.

Marija Ražnatović sa Cetinja podnijela je u septembru Ministarstva zdravlja Zahtjev za pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti ljekara Opšte bolnice Danilo I zbog, kako je navela, neprofesionalnog, nesavjesnog i nehumanog postupanja prema njoj.

Ona je tada bila u četvrtom mjesecu trudnoće, i kako je saopštio njen suprug, ima vještački mitralni zalizak na srcu, a otišla je u bolnicu Danilo I zbog gušenja i bolova u grudnom košu. Šfranac je tada kazao da joj četiri dana nije ukazana adekvatna pomoć zbog čega je zamalo preminula.

Izvor: Portal Analitika

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply