Osnovano Društvo za humanu reprodukciju

U Podgorici je u februaru osnovano Društvo za humanu reprodukciju, koje je okupilo sve ustanove, državne i privatne, koje se bave vantjelesnom oplodnjom u Crnoj Gori.

Kako je portalu Roditelji.me saopštio predsjednik UO Društva, ginekolog-akušer Nebojša Čejović, Udruženje ima za cilj unaprijedi naučni rad u oblasti humane reprodukcije i  radi na unaprjeđenju javne svijesti o značaju zdravog načina života.

Cilj osnivanja je, kako je pojasnio, i da pruže kontinuiranu medicinsku edukaciju osoblja koje se bavi problemima steriliteta i očuvanja reproduktivnog zdravlja.

“Ciljna grupa ovog Udruženja su svi građani, jer je pitanje reproduktivnog zdravlja zahvaljujući kojem je moguće ostvariti potomstvo, važno za sve”, kazao je Čejović.

Sve ustanove koje se bave vantjelesnom oplodnjom u Crnoj Gori imaju svoje predstavnike u upravnom odboru ove nevladine organizacije.

 

Comments

Leave a Reply