Počeli sistematski pregledi u Podgorici za buduće prvake

Sistematski pregledi za upis budućih prvaka počeli su od danas u svim savjetovalištima Doma zdravlja Podgorica, a roditelji od medicinske sestre izabranog pedijatra njihovog djeteta mogu dobiti slobodan termin.

Kako je portalu Udruženju Roditelji objasnila načelnica pedijatrije u Domu zdravlja, Paša Divanović, sistematski pregledi se zakazuju direktno kod medicinskih sestara, a ne preko call centra, da bi mogle da adekvatno rasporede djecu.

Ove godine se u osnovnu školu upisuju djeca rođena 2012. godine, a upis u škole počinje 1. aprila. Do 1. aprila sve škole u Crnoj Gori dobiće od lokalnih uprava spiskove djece koja treba da od naredne školske godine da budu njihovi đaci. Lokalnim upravma ovih dana Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavlja podatke o prebivalištu, a u skladu sa izmijenjenim Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i normom koja se odnosi na teritorijalni princip koji je od ove godine obavezan pri definisanu spiskova prvaka.

Uz sistematski pregled, djeca se vakcinišu vakcinama po obaveznom kalendaru vakcinacije (vakcinom protiv dječije paralize, difterije, tetanusa, morbila, rubele i zauški).

Na zakazani pregled je neophodno dovesti dijete i donijeti njegovu zdravstvenu knjižicu.

Kako izgleda sistematski pregled djeteta pred upis u školu u ambulanti izabranog pedijatra?

Po dolasku u ordinaciju djetetu se daju papir i bojice, da nacrta ili napiše ono što samo želi, a na taj način mu se daje i malo vremena da se prilagodi ovoj, za njega svakako stresnoj situaciji. Dijete može i da ponese crtež koji je nacrtalo kod kuće. Zatim se kod djeteta izvrše osnovna antropometrijska mjerenja – tjelesne težine, tjelesne visine i na osnovu izvršenih mjerenja dobije se stanje uhranjenosti svakog pojedinačnog djeteta.

Pregledom svih organa i organskih sistema (respiratornog, gastrointestinalnog koji uključuje stanje zuba i rano otkrivanje ortodontskih anomalija, kardiovaskularnog, koji uključuje mjerenje arterijskog pritiska, lokomotornog – držanje tijela, otkrivanje deformiteta na kičmenom stubu, stopalima i drugih) procjenjuje se opšti klinički status, kao i zdravstveno stanje svakog djeteta.

Orijentacionom tehnikom čitanja sa tablica vrši se procjena vida, jednostavnom tehnikom šaputanja procjena sluha, a u razgovoru sa djetetom ispituje se njegov govor. Ovim pregledima se nastoje otkriti poremećaji i anomalije koje bi djetetu mogle otežati proces školovanja (sluh, vid, govor, tjelesna razvijenost).

Roditeljima se nekad možda i čini da se pedijatri na pregledu igraju sa djecom, ali i taj naš razgovor sa djecom kroz igru, u kojoj svako pitanje ima svoj cilj je izuzetno važan. Kroz komunikaciju sa djetetom, kao i kroz njegov crtež, jako dobro može da se procijeni koliko je dijete samostalno i spremno za odvajanje od svog osnovnog miljea – porodice i sredine koja ga je dosad okruživala,  a mogu da se ocijene i psihosocijalni odnosi u porodici i  eventualni zdravstveni rizici koji postoje za dijete.

Ukoliko se pri pregledu otkrije neko stanje koje zahtijeva dalju stručnu pomoć, djeca se upućuju specijalistima ili subspecijalistima iz drugih oblasti u  KCCG – IBD, ili tamo gdje je potrebno. Ukoliko se prilikom pregleda otkriju neke psihofizičke smetnje  dijete se šalje psihologu koji će donijeti konačnu odluku da li je sposobno za pohađanje nastave samostalno ili uz odgovarajuću stručnu pomoć  ili će se eventualno odlazak u školu odložiti za jednu godinu.

 

Comments

Leave a Reply