U prošloj godini u Podgorici zbog nasilja iz porodica izdvojeno 54 djece

 

Centru za socijalni rad Podgorica je prethodne dvije godine pristiglo 448 obavještenja o sumnji na nasilje u porodici, nakon čega je 54 djece prošle godine zbog nasilja izdvojeno iz takvih porodica, dok je za sedam porodica pred sudom pokrenut postupak za ograničenje i lišenje roditeljskog prava.

“Centru za socijalni rad Podgorica je u 2016. i 2017. pristiglo 448 obavještenja o sumnji na nasilje u porodici i za sve njih urađena je procjena rizika i određen voditelj slučaja. Broj djece izdvojene iz porodice u 2017. za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru glavnog grada Golubovci i Tuzi je 54, dok je za sedam porodica kod Suda pokrenut postupak za ograničenje i lišenje roditeljskog prava”, kazali su Dnevnim novinama iz Centra za socijalni rad.

Centar postupa po Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici i Protokolu o postupanju, prevenciji i žaštiti od nasilja u porodici, objašnjeno je Dnevnim novinama.

“Stručni radnik, odnosno radnica Centra za socijalni rad kada od bilo koga i na bilo koji način u svom radu sazna nešto o nasilju u porodici, prijavljuje bez odlaganja policiji sumnju da je počinjeno nasilje”, napominju u Centru.

U slučajevima kada se o nasilju sazna od drugih institucija dalji korak socijalnog radnika, prema Protokolu, je da odmah, bez odlaganja, kontaktira žrtvu. Nakon sačinjavanja zabilješke o slučaju, socijalni radnik upoznaje žrtvu sa svim njenim pravima i načinima ostvarivanja prava.

On je, takođe, dužan da s posebnom pažnjom omogućava žrtvi da iznese sve činjenice vezane za porodičnu situaciju i nasilje, kao i da ostvaruje kontakte sa obrazovnim i zdravstvenim ustanovama.

“U slučaju potrebe, po pozivu policije dolazi u porodicu i pruža potrebnu pomoć žrtvama nasilja”, navode u Centru za socijalni rad.

Nakon procjene rizika, ukoliko žrtva traži smještaj izvan svoje porodice, socijalni radnik ostvaruje saradnju sa skloništem ili nevladinom organizacijom koja pruža smještaj žrtvama.

“Priprema žrtvu nasilja za sudski proces i po potrebi je prati na ročištima. Omogućuje kontakte u kontrolisanim uslovima djeci s učiniocima nasilja, ako je to u interesu djeteta i obavlja druge radnje u skladu sa procjenom situacije i potrebama žrtve i same porodice”, dodaju u Centru.

Comments

Leave a Reply