Sarađivaće na unaprjeđenju prava jednoroditeljskih porodica, roditelja i djece

Vrhovni sud Crne Gore i udruženje Roditelji sarađivaće ubuduće na unaprjeđenju prava jednoroditeljskih porodica i roditelja, ali i u obezbjeđenju najboljeg interesa djece.

Saradnja je definisana Memorandum, koji su juče potpisali predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i izvršna direktorica udruženja Roditelji Kristina Mihailović.

Saradnja je predviđena i kroz izradu Pravnog i psihološkog vodiča za roditelje u razvodu i nakon razvoda, u pravnoj pomoći za rješavanje otvorenih pitanja jednoroditeljskih porodica kao što je prelazak granice i izdavanje dokumenata.

Svrha Memoranduma o saradnji je predstavljanje osnova na kojima će Vrhovni sud i udruženje Roditelji razmjenjivati informacije i sarađivati.

SOS linija baner

SOS linija baner

Comments

Leave a Reply