Za nastavak renoviranje odmarališta na Veruši 40 hiljada eura

Glavni grad nastaviće ove godine obnovu odmarališta na Veruši i obnovi paviljon Komovi, za šta je opredijeljeno 40 hiljada eura u kapitalnom budžetu.

Planirano je renoviranje kupatila i izmjena sanitarnih uređaja u svim paviljonima, kao i  saniranje cijevi za sistem grijanja između paviljona Veruša i Tara. Na taj način biće stvoreni optimalni uslovi za boravak, odmor i rekreaciju djece, po kriterijumima koje nameće aktuelni trenutak i standardi ponude današnjeg vremena, saopšteno je iz Glavnog grada.

Osnovni cilj rekonstrukcije je, kako su pojasnili, stvaranje uslova za bolji razvoj, organizaciju i uređenje dječijeg odmarališta na Veruši.

Za besplatan odmor i rekreaciju djece osnovno-školskog uzrasta iz porodica sa lošim materijalnim stanjem na Veruši, Glavni grad je ove godine je opredijelio 35 hiljada eura.

Pravo na odmor i rekreaciju djece u JU Dječji savez svake godine besplatno koristi oko 320 djece osnovno-školskog uzrasta iz porodica sa lošim materijalnim stanjem.

U saopštenju PG Biroa podsjećaju da je Glavni grad i u prethodnom periodu ulagao u obnovu odmaralište na Veruši, ie da je tokom 2016. godine kompletno renovirana kuhinje po standardima HACCP sistema, a djelimično paviljon Komovi u šta je uloženo 150 hiljada eura.

U odmaralištu na Veruši će se, u sklopu odmora i rekreacije djece i škole za mlade talente, organizovati rekreativna škola skijanja, koju realizuju licencirani instruktori skijanja, škola planinarenja, u saradnji sa planinarskim društvom Komovi iz Podgorice, škola mladih Gorana, u saradnji sa Udruženjem Gorana iz Podgorice, škola crtanja koju organizuje likovna kolonija Altra duga iz Kotora, škola glume sa eminentnim stručnjacima iz te oblasti – jun, jul, avgust mjesec, kampovi – fudbala, košarke, rukometa i karate, navodi se u saopštenju.

Leave a Reply