Radionice i čuvanje djece prvi servisi Fondacije “Ognjen Rakočević”

Fondacija „Ognjen Rakočević“ iz Podgorice dobila je svoj prostor godinu i po nakon osnivanja, u kojem od 1. decembra prošle godine pruža različite servise za djecu sa autizmom i njihove roditelje, poput logopedskih i defektoloških radionica i čuvanja i animiranja djece.

Prostorije Fondacije nalaze se u Podgorici, u Balšićevoj ulici broj 46.

„Prostorije smo zakupili od donacija 1. oktobra, a počeli smo sa radom dva mjeseca, koliko nam je trebalo da pripremimo i opremimo  prostorije jer smo sve sami radili“, kazala je predsjednica Fondacije, Valentina Rakočević.

Radnim danima u prostorijama djecu čuvaju i animiraju volonteri u terminu od 10 do 14 časova, a ovom trenutku njihove servise koristi desetoro djece.

„Volonteri po potrebi čuvaju djecu. Kako su djeca sa autizmom specifična, oni pokušavaju da se prilagode svakom djetetu posebno i da ga animiraju na način koji je tom djetetu  prihvatljiv. Zbog toga je mali broj djece koja mogu koristiti taj servis”, pojašnjava Rakočević i dodaje da su i mala finansijska sredstva uticala na to.

U prostorijama Fondacija organizuje i logopedske i defektološke radioniceza djecu, koje su dio projetka Kreativna logo-igraonica, koji su dobili Ministarstva finansija. Te radionice održavaju se dva puta sedmično u popodnevnom terminu, od 16 do 19 sati.

Fondacija priprema i organizovanje likovne radionicu za djecu, kao i seminar koji će u februaru voditi psihološkinja Maja Bonačić iz Hrvatske. Tema seminara biće edukacija roditelja djece sa autizmom o terapiji igrom, a zaintersovani će biti na vrijeme obaviješteni.

Detaljne informacije o radu Fondacije, aktivnostima i servisima moguće je dobiti na njihovoj Facebook stranici Fondacija “Ognjen Rakočević”  ili na broj telefona 067 26 59 60.

„Obično nam se roditelji obraćaju putem telefona ili ličnim kontaktom. A ukoliko žele mogu doći i u naše prostorije“, dodaje Rakočević.

Fondacija „Ognjen Rakočević“ je osnovana sredinom 2016. godine, a radi isključivo u dobrotvorne, naučne, obrazovne, zdravstvene i socijalne svrhe, u cilju stvaranja uslova za dostojanstven život i rad osoba sa autizmom.

Njihovi ciljevi su podrška sistemu rane dijagnostike, intervencije i detekcije djece sa autizmom, psihološka, sociološka i materijalna podrška djeci sa autizmom i njihovim porodicama za unaprjeđenje razvojnog statusa djeteta i kvaliteta života, podrška vaspitanju i obrazovanju kao i podizanje svijesti o potrebama i pravima djece i osoba sa autizmom.

Leave a Reply