Kako formirati dobre navike u ishrani

Dobra ishrana ne podrazumijeva samo mješavinu zdravih namirnica, već uključuje i bitne aspekte estetike, doživljaja čula, ljudskih osjećanja i raspoloženja. Prvi obroci stvaraju  prva iskustva, koja nas više ili manje prate tokom cijelog života. Roditelj je taj koji u velikoj mjeri utiče na izgradnju dobrih navika u ishrani svog deteta. Stoga je  veoma bitno slušati potrebe djeteta za količinom i vrstom hrane koju želi i savladati  strah da je dijete gladno.

U nastavku vam navodimo neke važe principe i savjete koji vam mogu pomoći u stvaranju dobri navika u ishrani koje je sastavio Stručni tim Roditeljske SOS linije. Savjetnice na Roditeljkoj liniji su vam na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa vaspitavanjem djece svakog radnog dana od 16 do 20 sati na besplatni broj telefona 080 888 888 (uključujući sve operatere fiksne i mobilne telefonije u Crnoj Gori) ili putem mail adrese [email protected]

Leave a Reply