Učimo kroz igru – Kockice i fina motorika

PIŠE: Marija Končar, Pitajte defektologa

Često se naglašava razvoj fine motorike, a mnogi stručnjaci finu motoriku ističu kao ključnu za spremnost za školu, a takođe je povezuju da boljim akademskim postignućima.

Fina motorika je uslova za razvoj grafomotorike, a grafomotorika je uslov za razvoj vještine pisanja.

U ovom tekstu možete videti kako se razvija fina motorika uz pipetu i kocke.

Potrebno je:

  • kocke koje imaju rupice na gornjem dijelu;
  • pipeta;
  • činija za vodu (u vodu se može dodati boja – tempere/boja za kolače);
  • mušema/podloga/ubrus.

Koji je cilj ove igre?

Cilj je da dijete pipetom uzme vodu i sipa u udubljenja na kockici (kao na slikama ispod).

DSC_3246.JPG

DSC_3247.JPG

 

Zašto je ova igra važna?

  • Fina motorika: Ovaj tip igre razvija finu motoriku i direktno utiče na razvoj grafomotorike, odnosno pritiska olovke na papir – dijete kada pokušava da uzme vodu pipetom bi trebalo da bude nježno i da zna da kontroliše jačinu pritiska, jer ukoliko pritisne jako – voda će iscureti, a ukoliko pritisne slabo – vode neće biti dovoljno.
  • Koordinacija oko-ruka: Osim fine motorike, na ovaj način se razvija i vizuomotorna kontrola i koordinacije oko-ruka. Igrajući se sa pipetom i kockicom na ovaj način dijete mora da ima upostavljenu koordinaciju oko-ruka kako bi prinijelo pipetu kocki i istisnulo vodu na pravo mjesto.
  • Pažnja: Zatim se razvija i pažnja i koncentracija, jer se dijete mora potruditi i skoncetrisati na svoj zadatak kako bi pogodilo udubljenje na kocki.
  • Čula: Ovakva igra je i senzorna igra jer se radi sa vodom i na ovaj način stimulišemo čulo dodira, čulo vida, ukoliko u vodu stavimo prehrambene boja sa mirisom stimulišemo i čulo mirisa. Dijete u svakom trenutku mora da zna gdje mu se nalazi ruka i kako i koliko bi trebalo da stisne pipetu, tako da se ovako stimuliše i proprioceptivni sistem.
  • Vizuelna diskriminacija: Dodavanjem boje u vodu učimo da prepoznajemo i imenujemo boje.
  • Govor: Razvoj govora i fine motorike su povezani i samim tim kada se stimuliše razvoj fine motorike, utiče se i na razvoj govora, a i kroz svaku aktivnost koju djetetu opisujemo mi utičemo na razvoj govora (receptivnog i ekspresivnog).

Za kraj ono što je važno zapamtiti jeste da pored svega edukativnog je važno da se dijete, odnosno da se vi sa djetetom dobro zabavite. Možda će za neke stvari trebati više vremena da se savladaju, nego za druge. Osluškujte dijete, nema osobe koja bolje dijete poznaje od roditelja koji su najviše sa njima.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply