Ima napretka, ali i dalje prisutni problemi i slabosti

U Crnoj Gori se, posmatrano u cjelini, iz godine u godinu zapaža napredak u ostvarivanju dječjih prava, ali su i dalje prisutne slabosti i problemi, saopšteno je iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Institucija Zaštitnika čestitala je 20. novembar – Međunarodni dan djeteta, i tim povodom pozvala sve društvene činioce da odgovornim i posvećenim radom doprinesu unaprjeđenju stanja u ovoj oblasti.

 

„Kada govorimo o ostvarivanju dječjih prava, posmatrano u cjelini, iz godine u godinu u Crnoj Gori se zapaža određeni napredak. Međutim, i dalje su prisutne slabosti, problemi i značajne razlike u ostvarivanju prava djece: sjever – jug, selo – grad, kao i u pogledu ostvarivanja prava ranjivih kategorija djece“, kaže se u saopštenju.

Ujedinjene nacije (UN) su 1954. godine ustanovile Svjetski dan djeteta, a 20. novembra 1959. usvojile su Deklaraciju o pravima djeteta. Na isti datum, 30 godina kasnije, usvojena je Konvencija o pravima djeteta.

Zaštitnik je u Alternativnom Izvještaju o drugom i trećem periodičnom izvještaju Crne Gore o primjeni Konvencije UN o pravima djeteta iznio zapažanja i dao preporuke za unaprjeđenje stanja u oblastima kao što su zakonodavstvo, obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, dječja participacija, inkluzija, porodično-pravni postupci i slično.

„Kao jedan od načina da se unaprijedi stanje u oblasti dječjih prava vidimo, između ostalog, i direktnu saradnju sa djecom – zlatnim savjetnicima Zaštitnika. Povodom ovog datuma želimo da podsjetimo da je Zaštitnik nedavno objavio javni poziv za izbor članova Mreže zlatnih savjetnika“, kazali su iz te Institucije.

Zlatni savjetnici se uključuju u rad Institucije davanjem predloga, sugestija, mišljenja – koja se takođe uključuju u procese donošenja zakona, propisa i drugih akata. Djeca se kontinuirano edukuju o svojimpravima, a organizuju se i sastanci mreže, kao i Godišnja konferencija, na kojoj predstavljaju rad irezultate“, kaže se u saopštenju.

 

Leave a Reply