U posljednje 2-3 godine prijavljeno više od 300 slučajeva nasilja u školama

Najnoviji podaci Zavoda za školstvo pokazuju da je u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori u posljednje dvije do tri godine prijavljeno i procesuirano 305 slučajeva vršnjačkog nasilja, a osjetno ih je bilo više u osnovnim školama gdje je zabilježeno čak šest slučajeva seksualnog nasilja.

Kako je za FOS kazao Radoje Novović, načelnik Odsjeka za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema u Zavodu, ova brojka se odnosi na “prijavljene, evidentirane i protokolisane slučajeve”.

U osnovnim školama zabilježena su 222 slučaja vršnjačkog nasilja .

“U osnovnim školama evidentirana su 133 slučaja fizičkog nasilja od kojih je bilo 11 težih (škola se obratila hitnoj pomoći, policiji ili centru za socijalni rad); psihološkog (verbalnog) nasilja je bilo u 57 slučajeva od kojih 4 teža; seksualnog nasilja je bilo u 6 slučajeva od kojih 1 teži, socijalne izolacije 16 i 10 slučajeva finansijskog nasilja”, ističe Novović.

Manje, ali ni malo ohrabrujuće, je slučajeva vršnjačkog nasilja u srednjim školama. Ukupno su zabilježena 83 slučaja.

“U srednjim školama je prijavljeno 47 slučajeva fizičkog nasilja od kojih 17 težih, 22 psihološka nasilja, 12 slučajeva socijalne izolacije i 2 slučaja vajber nasilja”, precizirao je Novović.

Ono što treba da zabrine jeste da su u pitanju samo prijavljeni slučajevi. Može samo da se pretpostavi koliko djece ne smogne snage da se obrati starijima zbog nasilja kroz koje prolazi, pa takvi slučajevi ne budu ni evidentirani.

Jedan od načina da se nasilje u školama suzbije je, kako kaže Novović, pojačano dežurstvo u školama.

“Sva istraživanja, uključujući i naše, pokazuju da se nasilje, najčešće, dešava van vidokruga odraslih u školi: na školskom dvorištu u WC prostorijama, na stepeništu, na hodnicima. To je razlog da svi ozbiljni školski programi koji se bave nasiljem ‘ojačaju’ dežurstva odraslih u školi kako bi se smanjile mogućnosti da neka ‘skrivena’ mjesta postanu izazov za pojavu neprimjerenog ponašanja djece”, predlaže Novović.

On smatra da najveći problem nije u zakonskim rješenjima nego “u principijelnom ponašanju škola i sprovođenju dokumenta Škola bez nasilja – ka sigurnom i podsticajnom okruženu za djecu, koji je Ministarstvo prosvjete proslijedilo svim osnovnim školama”. U njemu je precizirano šta svi zaposleni u školama treba da rade, koje su im uloge i način praćenja zaduženja u školi.

Novović ističe i da je škola u obavezi da zaštiti učenike.

“Moj lični stav je da bi trebalo zakonski uvjesti mjeru da škola snosi posljedice ukoliko ne obezbijedi siguran ambijent za sve učenike. Roditelji kada šalju djecu u školu, da pored znanja, vještina i stavova koje učenici treba da usvoje žele da se osjećaju sigurno i da im školska atmosfera pogoduje za njihov razvoj”.

Novović je istakao da djeca u školi bi ne smjela da prolaze kroz traume zbog vršnjačkog nasilja, jer to ima izrazito negativan uticaj na njihovo napredovanje.

Comments

  1. Ima toga mnogo vise.Gdje je brojka o djeci koja trpe prozivke na osnovu razlike u materijalnom stanju,fizickom izgledu…pa cak i prozivanju vrsnjaka kakav automobil voze roditelji,kako izgledaju roditelji…

Leave a Reply