U decembru seminar Kako sa djecom – vještine i intervencije iz ugla terapije igrom

Nevladina organizacija Autentik organizovaće u decembru, saradnji sa Centar Proventus iz Zagreba jednodnevni seminar Kako sa djecom – vještine i intervencije iz ugla Terapije igrom.

Seminar integriše vještine i tehnike iz direktivne i nedirektivne terapije igrom primjenjive u radu s djecom predškolskog i školskog uzrasta. U odgajanju i radu sa djecom, veliki je naglasak na to kako pomoći djetetu kada se učestalo agresivno ponaša, kada ne slijedi pravila, kada je jako anksiozno, kada se ne zna igrati samo, kada ne izvršava svoje školske obaveze ili nema prijatelja.

Sve je više istraživanja koja potvrđuju da dijete treba da ima razvijenu emocionalnu i socijalnu inteligenciju kako bi navedeno ostvarilo. Na ovom seminaru biće obrađene faze dječjeg emocionalnog i socijalnog razvoja i biće povezani s terapijom igrom. Polaznici će saznato osnovne informacije o terapiji igrom: za koga je namijenjena, kako se je razvijala, koje su njene temeljne postavke i kako se mogu koristiti u svakodnevnom radu. Uz teorijski dio, biće pripremljene i iskustvene aktivnosti kako bismo dodatno objasnili i dublje razumjeli obrađenu teoriju. Na kraju seminara, imaćete vještine i nove tehnike kako riješiti neke dječije probleme koje se javljaju tokom razvoja i naučiti kako terapija igrom u tome pomaže.

Voditeljica seminara je Tatjana Gjurković, magistar psihologije. Prijave su obavezne i to putem emaila [email protected] ili na telefon 67/880-980.

Seminar je namijenjen za psihologe, pedagoge, socijalne pedagoge, edukacijske rehabilitatore, socijalne radnike, psihijatre, logopede, učitelje, vaspitače i roditelje – kao i sve druge koji rade s djecom.

Cijena seminara po osobi je 65 eura. Rok za prijave je 15. novembar 2017.

Comments

Leave a Reply