Stručno osposobljavanje u udruženju Roditelji – prijavite se!

Udruženje Roditelji poziva zainteresovane psihologe, socijalne radnike, pravnike, novinare, ekonomiste koji će učestvovati u programu Stručnog osposobljavanja 2018. godine, da se prijave i postanu dio našeg tima koji se na različite načine bavi raznovrsnim pitanjima koja se tiču roditelja i djece u Crnoj Gori. Svjesni smo da studentima možda i nije u dovoljnoj mjeri poznat naš rad, a s obzirom na tematiku kojom se bavimo, koja je njima u tom dobu najčešće daleka, zbog čega želimo da predstavimo neke od naših aktivnosti i servisa koje pružamo. U udruženju Roditelji moći ćete da naučite puno toga što će vam pomoći u Opširnije