U petak sastanak članova jednoroditeljskih porodica o komunikaciji sa djecom

Novi sastanak Grupa za podršku jednoroditeljskim porodicama udruženja Roditelji biće održan u petak, 29. septembra, a zainteresovani roditelji će razgovarati sa psihoterapeutkinjom Darijom Petović Bambur o komunikaciji, greškama i dobrim primjerima u komunikaciji sa djecom.

Tematski sastanci su dio projekta Psihološka podrška samohranim roditeljima i jačanje grupe za samopomoć, koji je podržala Komisija za igre na sreću sa 7,1 hiljadu eura, a koji udruženje Roditelji realizuje od juna.

Glavni cilj Programa radionica je da se stvori podsticajno i osnažujuće okruženje u kojem roditelji s voditeljima radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju iskustva o tome kako žive svoje roditeljstvo, upoznaju bolje sebe kao roditelja, načine na koje se odnose prema svojem djetetu te saznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu. Takođe, upoznaju se sa naučnim stavovima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta i roditelja. Na radionicama će se preispitivati vrijednosti kojima se roditelji rukovode, učiti o potrebama djece i roditelja te o načinima njihova zadovoljavanja, vježbati komunikacijske vještine i odgovarati na druga pitanja za koja roditelji izraze interes.

 

Leave a Reply