Nekoliko slučajeva obrazovanja kod kuće

U proteklom periodu bilo je nekoliko slučajeva da su roditelji tražili da djeca u osnovnoj školi uče od kuće, i bili su, između ostalog, vezani za boravak djeteta van zemlje, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Pitanje učenja od kuće su aktuelizovali pojedini roditelji na društvenim mrežama nezadovoljnji nivoom znanja djeca dobijaju u osnovnim školama.

Iz Ministarstva prosvjete pojašnjavaju da, prema Zakonu osnovno vaspitanje i obrazovanje obavljaju ustanove, ali se može, u skladu sa zakonom, obavljati i kod kuće.

Roditelj koji organizuje osnovno obrazovanje djeteta kod kuće dužan je da, najmanje dva mjeseca prije početka obrazovanja, u pisanoj formi, o tome obavijesti školu u koju je dijete upisano.

Obavještenje treba da sadrži: ime i prezime djeteta, adresu gdje će se obrazovanje realizovati i ime i prezime i stručnu spremu lica koje će ga obrazovati. Nastavničko vijeće škole odlučuje o obrazovanju djeteta kod kuće, a škola vodi evidenciju i dokumentaciju o obrazovanju učenika kod kuće. Škola je dužna da organizuje provjeru znanja učenika koji se obrazuje kod kuće iz svih nastavnih predmeta određenog razreda, na kraju jednog polugodišta, odnosno na kraju nastavne godine.

Rok za podnošenje prijave je 30. april tekuće školske godine. Škola obavještava roditelje o terminu provjere znanja najkasnije pet dana prije početka provjere znanja.

Komisiju za provjeru znanja koju imenuje direktor čine predsjednik, ispitivač i stalni član. Provjera znanja obavlja se u ustanovi u koju je učenik upisan. Izuzetno, kada nije moguće sprovesti provjeru znanja u ustanovi zbog bolesti učenika, ustanova može odobriti provjeru znanja i na drugom odgovarajućem mjestu.

Izvor: POrtal Analitika

Leave a Reply