Otvoreno savjetovalište za roditelje u Centru Ljubović

U Centru Ljubović u Podgorici,  koja se bavi institucionalnom zaštitom djece u sukobu sa zakonom, počelo je da radi savjetovalište za roditelje djece i mladih, čiji je cilj pružanje stručne podrške u prevazilaženju razvojnih problema.

Za zakazivanje nije potreban nikakav uput. Za sve detaljnije informacije i/ili za zakazivanje dovoljno je pozvati broj 020 663 105 koji je aktivan od 7 do 15 sati svakog radnog dana, objavjeno je na sajtu Centra.

U savjetovalištu rade stručni radnici Centra – psiholog, specijalni pedagog, i psihijatar – spoljni saradnik ustanove.

Centar Ljubović zbrinjava, vaspitava i osposobljava djecu i omladinu u sukobu sa zakonom i sa problemima u ponašanju, oba pola, državljane Crne Gore kao i strance.

Djeca imaju obezbijeđenu zdravstvenu zaštitu, a pruža im se 24 časovni stručni nadzor dok su u ustanovi.

Leave a Reply