Tužilaštvo će se žaliti na presudu bjelopoljskim ljekarima

Tužilaštvo će se žaliti na presudu kojom su bjelopoljski ljekari Tomislav Jeremić i Haka Tahirović kažnjeni sa sedam mjeseci zatvora, a Zvonko Puletić i Jela Cimbaljević sa šest mjeseci kućnog pritvora zbog infekcije pet beba u novembru 2014. godine, od kojih je jedna preminula.

“Nakon dobijanja pismenog otpravka presude od Višeg suda u Bijelom Polju, tužilac će izjaviti žalbu na odluke o kazni”, najavili su Vijestima iz Višeg tužilaštva u Bijelom Polju.

Bjelopoljskim ljekarima sudija Višeg suda Bijelo Polje, Vukomir Bošković izrekao je kazne manje od minimalne predviđene za počinioce krivičnog djela zbog kojeg im se sudilo.

Optužnica ih je teretila da su počinili krivično djelo teško djelo protiv zdravlja ljudi, u vezi sa krivičnim djelom nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti.

Za to krivično djelo propisana je kazna zatvora od dvije do 12 godina robije.

Obrazlažući presudu, sudija Bošković je kazao da su svi četvoro krivi što nijesu postupali u skladu sa propisima kojima se određuju mjere za suzbijanje i sprečavanje opasne zarazne bolesti, pri čemu su bili svjesni da takvim nečinjenjem mogu učiniti zabranjeno djelo.

Pojasnio je da Jeremić, kao tadašnji direktor bolnice, nije obrazovao tim za nadzor, prevenciju i suzbijanje bolničke infekcije, a da Tahirović i Puletić kao načelnici Ginekološko akušerskog i Neonatološkog odjeljenja nijesu preduzimali odgovarajuće higijenske mjere na tim odjeljenjima na način što nisu vršili redovnu sanitarnu kontrolu, nalaganje briseva sa radnih površina i opreme, niti sanitarnu kontrolu zaposlenih.

Sudija Bošković obrazložio je da Puletić, uz to, nije naložio da se trudnicama prilikom prijema na Ginekološko odjeljenje uzimaju vaginalni brisevi.

“Sve to je dovelo do lošeg higijensko-epidemiološkog statusa na tom odjeljenju. Zbog takvog nečinjenja okrivljenih došlo je do infekcije uzrokovane bakterijama i obolijevanja od opasne zarazne bolesti sepse novorođenčadi”, navodi sudija.

Uprkos tome, i činjenici da je Bošković istakao da su okrivljeni počinili djelo sa eventualnim umišljajem, sud je kao olakšavajuće okolnosti cijenio njihovo držanje pred sudom, neosuđivanost…

“Sud je imao u vidu njihovo ponašanje nakon počinjenog djela, da su se ponašali solidno, da se radi o neosuđivanim licima i uglednim ljekarima koji su doprinijeli podizanju kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga i koji su nesebično radili, po čemu su bili poznati u svojoj sredini i šire”, kazao je Bošković.

Roditelji inficiranih beba nakon izricanja presude kazali su da su ogorčeni kaznama.

Komentarišući presudu ljekarima, advokat Branko Anđelić ranije je Vijestima rekao da je Viši sud doveo u pitanje svoj kredibilitet i zakonitost odluke

Ocijenio je da je ljekarima izrečena neuobičajna vrsta krivične sankcije, pogotovo u predmetu sa smrtnom posljedicom.

“Kao građanin, a tek onda kao advokat, ne mogu a da se ne iznenadim odlukom o sankciji, imajući u vidu više nego definisanu sudsku praksu u identičnim ili sličnim predmetima”, rekao je Anđelić ranije.

I prije izricanja presude, roditelji inficiranih beba saopštavali su da su ogorčeni postupcima bjelopoljskog Višeg suda.

U novembru 2016. godine, praktično pred kraj postupka, i dvije godine nakon što je jedna od beba preminula, postupajući sudija Vidomir Bošković, podnio je ostavku na sudijsku funkciju.

Jedan od očeva inficiranih beba, Predrag Karišik, tada je kazao da je Bošković mogao ranije da napusti tu funkciju, ako nije imao hrabrosti da donese presudu.

Otac preminule bebe, Slaviša Knežević, tada je rekao da je ubijeđen “da je tu bilo nekih pritisaka”.

Sudija Vidomir Bošković tada je obrazložio da je ostavku podnio bez uticaja bilo koga, jer želi da se bavi drugim poslom.

 

Comments

Leave a Reply