Prvi koraci ka gradnji škole u Tološima

Ministarstvo prosvjete zatražilo je od resornog Ministarstva izdavanje urbanističko-tehničkih uslova (UTU) za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju nove osnovne škole u Tološima.

U zahtjevu, koji je Ministarstvu održivog razvoja i turizma upućen 27.jula, navodi se da će se škola graditi na urbanističkoj parceli 268, DUP-a Tološi 2.

Ministarstvo održivog razvoja je početkom jula izdalo UTU za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju sportske sale za potrebe nove škole u Tološima.

Iz Ministarstva prosvjete je ranije najavljeno da će graditi novu školu u podgoričkom naselju Tološi, kako bi se rasteretile postojeće dvije u bloku V i VI, u kojima je ove godine već u prvim danima upisa prvaka kvota ispunjena.

Pored toga, kako je saopšteno juče iz Ministarstva, u Golubovcima i Tuzima formirane su područne ustanove muzičke škole „Vasa Pavić”.

Područne ustanove muzičke škole su formirane u školi “Milan Vukotić” u Golubovcima i “Mahmut Lekić” u Tuzima.

Školu “Milan Vukotić” u Golubovcima, kako je saopšteno iz Ministarstva, pohađa više od 1.000 učenika, nastava se izvodi u dvije smjene i nalazi se u centralnom dijelu Zete.

Kako dodaju, organizovanje osnovnog muzičkog obrazovanja za svu djecu sa područja Zete (četiri osnovne škole – Golubovci, Mataguži, Srpska i Bijelo Polje), koja su zainteresovana i koja imaju muzičkog talenta, veoma je značajno.

Školu “Mahmut Lekić” u Tuzima pohađa više 1000 učenika, radi u dvije smjene i nalazi se u centralnom dijelu Malesije, pa bi organizovanje osnovnog muzičkog obrazovanja za svu djecu sa područja Malesije (četiri osnovne škole – Tuzi, Dinoša, Skorać i Zatrijebač), koja su zainteresovana i koja imaju muzičkog talenta, bila takođe veoma značajna.

U cilju bolje selekcije đaka i bolje informisanosti djece i roditelja, naveli su da je predloženo je da se od početka drugog polugodišta organizuje muzički vrtić u obje škole, u koji bi se upisala djeca I i II razreda osnovne škole sa područja Zete i Malesije, a koji bi pohađali samo dva časa sedmično.

Izvor: Vijesti

Comments

Leave a Reply