Krajem avgusta prijave za još 673 brucoša

U prvom upisnom roku na reformisane studijske programe Univerziteta Crne Gore upisalo se 2.813 brucoša, dok će u drugom roku mjesta biti za 673 kandidata. Drugi upisni rok, kako je saopšteno iz UCG, biće organizovan od 28. avgusta, kada se podnose prijave.

Na Arhitektonskom fakultetu ostala su 22 mjesta, na Biotehničkom 55 od čega na Animalnoj proizvodnji 19, Mediteranskom voćarstvu -25 i Kontinentalnom voćarstvu 11. Na Ekonomskom fakultetu slobodno je 25 mjesta na Ekonomiji ih je šest i Menadžmentu u Bijelom Polju 19. Na Elektrotehničkom fakultetu, odnosno na Energetici i automatici, ostalo je još sedam mjesta. Na Fakultetu dramskih umjetnosti ima mjesta za 24 brucoša, na Drami i pozorištu 12, a po šest na Glumi, Filmu i medijima. Na Fakultetu likovnih umjetnosti može još da se upiše 14 studenata Slikarstvu pet, Vajarstvu sedam, Grafičkom dizajnu dva.

Na Pomorskom fakultetu je 37 mjesta na Menadžmentu u pomorstvu i logistici tri, Nautici i pomorskom saobraćaju jedno, Brodomašinstvu dva i Pomorskoj elektrotehnici 31.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje primiće još 31 brucoša – na Fizičkoj kulturi i zdravim stilovima života slobodna su 23 mjesta, a osam ih je na odsijeku Sportski novinari i treneri.

Na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo slobodno je 76 mjesta. Na Filološkom fakultetu može se upisati još 121 student – na Crnogorskom jeziku i južnoslovenske književnosti je 28 mjesta, a na odsijeku Srpski jezik i južnoslovenske književnosti 24. Na Italijanskom jeziku i književnosti upražnjena su 24 mjesta, Ruskom jeziku i književnosti 26, Francuskom jeziku i književnosti 19. Na Filozofskom fakultetu slobodno je 41 mjesto.

Na Filozofiji se mogu upisati još dva brucoša, na Istoriji osam, Geografiji 11, a na Obrazovanju učitelja na albanskom jeziku 20 piše u saopštenju. Na Građevinskom fakultetu 25 je slobodnih mjesta, na Mašinskom fakultetu 100, odnosno po 50 brucoša može biti upisano na Mašinstvu i Drumskom saobraćaju. Metalurško-tehnološki fakultet može da primi 35 brucoša Metalurgija i materijali 26, Hemijska tehnologija osam, a na odsijeku Zaštite životne sredine slobodno je samo jedno mjesto.

Na Muzičkoj akademiji ostalo je mjesta za 11 brucoša, od toga na Izvođačkoj umjetnosti ih je sedam, Opštoj muzičkoj pedagogiji četiri navodi se u saopštenju.

Prirodno-matematički fakultet u avgustu može da upiše još 49 studenata. Na tom fakultetu na Matematici je slobodno deset mjesta, Matematici i računarskim naukama pet, Fizici 15 i Biologiji 19.

Izvor: Pobjeda

Leave a Reply