Igrajte sa djecom igru Teglica riječi

Želite li da sa vašim djetetom radite na bogaćenju fonda riječi, podstaknete ga da priča priče, ali i da vježba grafomotoriku, ispobajte ovu igru koju smo preuzeli sa stranice Logopedsko edukativnog centra Čabarkapa.

Uzmite malu teglu i nekoliko papira. Papir isjecite na manje listiće i na njima ispišite riječi (razne pojmove), savijte nekoliko puta i ubacite u teglicu.

Naizmjenično sa djetetom vadite papiriće i pokušajte da nacrtate pojam sa papirića.

Pored crtanja određenog pojma, vaše dijete može da pomoću date riječi (sa papirića) smisli rečenicu, a zatim i priču. Ukoliko je potrebno, djetetu pomozite tako što ćete mu postavljati pitanja koja su povezana sa datom riječi.

Odgovaranjem na pitanja, dijete će lakše da osmisli priču. Pored bogaćenja rječnika vaše dijete vježba i maštu, pričanje priče, usvaja gramatička pravila. Crtanje pojmova je korisno za grafomotoriku.

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply