Posljednji slučajevi još jedan dokaz neadekvatne zaštite maloljetnika

Posljednji slučaj koji je ovih dana još jednom neprijatno iznenadio crnogorsku javnost, a odnosi se na nedozovoljene polne radnje prema djeci, pokazao je i dokazao koliko se obesmišljava Krivični zakon i kako se nedovoljno štite maloljetnici u našoj zemlji od ovakvih zlodjela, koja ostavljaju dugoročne posljedice, upozorile su danas nevladine organizacije.

“Prije samo sedam dana smo ponovo javno upozorili da kao država moramo pod hitno sprovesti određene korake kako bi djeca bila adekvatno zaštićena, što sada nije slučaj, i ukazali da su postojeće kazne neprimjereno niske i gotovo podstičuće za počinioce”, piše u saopštenju Građanske alijanse, Udružnja Roditelji, Asocijacije za demokratski prosperitet ZID, Sigurne ženske kuće,
Hiperiona, LGBTIQ Socijalnog centra i LGBT Foruma Progres.

Ovih dana, kako navode, javnost saznaje da je napadnuto još jedno dijete, da je počinilac uhapšen, ali da je ta osoba na slobodi iako je trebalo da bude u zatvoru, a na osnovu pravnosnažne presude za slično krivično djelo iz 2016. godine. Objavljeno je i da je ta ista osoba već osuđena na zatvorsku kaznu od 7 mjeseci za djelo koje je počinilo prije godinu dana, kada je u noći između 13. i 14. jula, provalio u kuću Podgoričanke N.P. i napastvovao je u prisustvu njenog maloljetnog djeteta.

Organizacije smatraju da kaznena politika u ovoj vrsti krivičnih djela ne dovodi do rezultata u smislu da se ispunjava svrha kažnjavanja. Zato ponovo, između ostalog, tražimo da bude pooštrena kaznena politika, kao jedan od načina uticanja na ovu problematku, a kroz tekst Krivičnog zakona.

Smatraju da je kod kazni koje su predviđene postojećim Zakonom problem taj što je donja granica previše niska. Takođe smatramo da je veliki raspon između najmanje i najveće kazne, i da to daje mogućnost Sudu da blaže kažnjava počinioca.

“To, takođe, doprinosi da počinilac bude spreman da rizikuje da izvrši predmetno krivično djelo jer već unaprijed zna da neće dobiti kaznu koju zaslužuje u slučaju da bude uhvaćen. Stoga je neophodno da donja granica bude uvećana i da se, na taj način, eventualnim počiniocima pošalje jasna poruka”, poručuju predstavnici nevladinih organizacija.

Traže i da Crna Gora napokon dobije adekvatni registar počinioca, propisane standarde za vođenje evidencija, jedinstvenu bazu podataka i organizaciju kontinuirane edukacije profesionalaca u cilju pružanja efikasne asistencije i pomoći djeci žrtvama seksualnog iskorišćavanja, kao i njihovim porodicama. Smatraju važnim da se obezbijedi adekvatan tretman i sistemski mehanizam praćenja daljeg ponašanja osoba koje su počinile ovakva nedjela, a nakon odsluženja zatvorske kazne.

Pozivaju institucije da pod hitno daju prioritet ovom pitanju kako bi svi zajedno konačno adekvatno zaštitili djecu i na jasan način pokazali osobama koje su spremne na ovakva djela da ona neće biti tolerisana.

Pozivaju i roditelje da dok nadležni ne odreagju urade sve što mogu da zaštite djecu – razgovarajmo sa njima, na vrijeme ih upozore na moguće opasnosti i prijave sve slučajeve u kojima postoji osnovana sumnja.

Podsjećaju da su mediji objavili da su u podgoričkom Osnovnom sudu od 2016. godine formirana četiri predmeta zbog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje. Jedan od njih je predmet protiv N. Đ. U drugom predmetu donijeta je osuđujuća presuda kojom je okrivljeni osuđen na kaznu zatvora u trajanju od devet mjeseci, koja je preinačena presudom Višeg suda tako što je okrivljeni osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Okrivljeni u trećem predmetu osuđen je na desetomjesečnu zatvorsku kaznu koja je potvrđena presudom Višeg suda. Ove godine je formiran samo jedan predmet i u tom slučaju okrivljeni je osuđen na godinu zatvora. Ta presuda još nije pravosnažna.

Leave a Reply