Viši sud tvrdi da su navodi NVO neistiniti i da nijesu nadležne za odmjeravanje kazni

Viši sud saopštio je da su neistiniti, neosnovani, proizvoljni i neprimjerni navodi iznijeti u saopštenju grupe nevladinih organizacija u kojem su osudile presudu sudije Višeg suda Vladimira Novovića, kojom je M.D. (66) pravosnažno osuđen na 15 mjeseci zatvora, za “pokušaj silovanja i nedozvoljeno držanje oružja”.

“Optužnicom Višeg državnog tužilaštva Podgorica optuženom M.D. stavljeno je ne teret izvršenje krivičnih djela silovanje u pokušaju iz člana 204 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 KZ Crne Gore. U završnoj riječi Viši državni tužilac u Podgorici izmijenio je pravnu kvalifikaciju djela i optuženom M.D. umjesto krivičnog djela silovanje u pokušaju iz člana 204 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore, stavio na teret krivično djelo  nedozvoljene polne radnje iz člana 208 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, dok je ostao pri pravnoj kvalifikaciji za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 KZ CG”, saopštila je savjetnica za odnose sa javnošću Aida Muzurović.

Ona je kazala da je za krivično djelo nedozvoljene polne radnje iz člana 208 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore propisana novčana kazna ili kazna zatvora do dvije godine.

“Imajući u vidu da se prema zakonu presuda može odnositi samo na lice koje je optuženo i samo na djelo koje je predmet optužbe sadržene u podignutoj, odnosno izmijenjenoj optužnici i činjenicu da je u završnoj riječi Viši državni tužilac u Podgorici optuženom umjesto krivičnog djela silovanje u pokušaju stavio na teret krivično djelo nedozvoljene polne radnje, to je Viši sud u Podgorici optuženog M.D oglasio krivim zbog izvršenja krivičnog djela nedozvoljene polne radnje iz člana 208 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 Krivičnog zakonika Crne Gore i izrekao mu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca. Dakle, sud je optuženog oglasio krivim za ono krivično djelo koje je predmet optužbe, a ne za djelo koje je predmet neosnovanog komentarisanja od strane NVO sektora”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da bi u suprotnom, ukoliko bi sud optuženog oglasio krivim za teže djelo od onog koje mu se  stavlja na teret, povrijedio zakon.

“Prema tome, potpuno su neistiniti navodi iznijeti u zajedničkom saopštenju navedenih NVO, jer optuženom uopšte nije stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela silovanje u pokušaju, već sasvim drugo krivično djelo, usljed čega je javnost pogrešno informisana. Osim toga, ocjenu o tome da li je izrečena kazna odmjerena u granicama zakona i da li odgovara svrsi kažnjavanja nije u nadležnosti NVO sektora, već jedino i isključivo u nadležnosti instanciono viših sudova u postupku po eventualnim pravnim ljekovima, pa je nejasno zbog čega NVO sektor putem medija pokušava da kod javnosti stvori neobjektivnu sliku u  vezi sa postupkom koji još uvije nije pravosnažno okončan i u kojem kako za sud, tako i za javnost važi pretpostavka nevinosti optuženog, pri tom pravno neutemeljeno izvode zaključak da je Viši sud obesmislio Krivični zakonik”, zaključila je Muzuović.

Izvor: Vijesti

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply