Minimalno povećan iznos naknade za roditelje novorođenčadi


Roditelji, crnogorski državljani, čija djeca će se rađati od jula ove godine u Crnoj Gori, dobijaće od Ministarstva rada i socijalnog staranja 109 eura jednokratnu naknadu za novorođenče, koja je uvećanja u odnosu na dosadašnju (105) za skoro 4 odsto. Osim roditelju, to pravo pripada i jednom usvojiocu, staraocu ili hranitelju za novorođeno dijete do navršene jedne godine života djeteta.

U skladu sa izmijenjenim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji je objavljen u Službenom listu i stupio je na snagu 30. juna, veću naknada ubuduće će dobijati bebe rođene u porodicama koje su korisnice materijalnog obezbjeđenja porodice, i to 130 eura. Te porodice do sada su primale isti iznos naknade za novorođenčad kao i ostali.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je predlagalo da se naknada za novorođenčad u potpunosti ukine, osim za porodice korisnice takozvane socijalne pomoći, ali su odustali od te namjere nakon obraćanja premijeru i poslanicima u parlamentu udruženja Roditelji, koje je zahtijevalo da se to ne dogodi i ukazalo da je to jedina vrsta finansijske podrške države za bebe. Ipak, nije prihvaćen predlog Udruženja da iznos naknade za sve bude povećan na iznos prosječne zarade u zemlji, bez poreza i doprinosa.

Novim zakonom povećane su i naknade za nezaposlene roditelje beba, koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, a one se mogu dobijati do djetetovog prvog rođendana. Ta naknada sada iznosi 79 umjesto 63 eura.

Jedan od roditelja koji je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i student može ostvariti pravo na mjesečnu naknadu po osnovu rođenja djeteta, do navršene jedne godine života djeteta. Ukoliko je zahtjev za tu naknadu podnijet u roku od 30 dana od dana porođaja, isplata teče od dana porođaja, a ako je zahtjev podnijet poslije toga roka naknada se isplaćuje od dana podnošenja zahtjeva. Roditelj ne može ostvariti pravo na naknadu po osnovu rođenja djeteta ukoliko podnese zahtjev po isteku vremena za koje bi mu pripadalo pravo na naknadu, piše u Zakonu.

Novim zakonom povećan je i iznos dječijeg dodatka. Korisnici materijalnog obezbjeđenja su do sada primali 19 eura, a sada će dobijati 23,68. Korisnici dodatka za njegu i pomoć koji su primali 25,50 eura, sada mogu da računaju na 31,87. Korisnik uvećanog dodatka za njegu i pomoć dobijaće 39,57 eura. Djeca bez roditeljskog staranja primaće 39,57, a do sada je taj iznos bio 31,80. Povećano je primanje i za djecu čiji je roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu individualnog plana aktivacije 25,66 eura, umjesto 19 eura.

Comments

  1. Nasa djeca su u ovoj državi bezvrijedna,nase majke se ne poštuju…Možda da se ugledaju na region,novčane naknade za prvo,drugo,trece nekada i stan i kolica.Povraćaj pdv-a na bebi opremu.Kod nas nista,bas nista.Sramota.

Leave a Reply