Rok za vraćanje na penziju biće 8 dana

 

Kada parlament usvoji Predlog zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda koja se odnosi na korisnice naknada za majke troje i više djece, žene koje su ranije primale penzije, imaće rok od osam dana da podnesu zahtjev Fondu penzijsko invalidskog osiguranja za ponovnim uspostavljanjem prava na penziju.

Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje PIO Dušan Perović kazao je Dnevnim novinama da je do sada 397 žena, doskorašnjih korisnica naknada po osnovu rođenja troje i više djece, podnijelo zahtjev za ponovno uspostavljanje prava na penziju.

Pravo na penziju majkama teče od dana kada im prestane važiti pravo na naknadu po osnovu rođenja troje i više djece, bez obzira na to kada im stigne rješenje.

O Predlogu zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda, kojim se uređuje pravni status korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, poslanici će se izjasniti na sjednici koja je zakazana za 29. jun.

U Fondu očekuju gužvu, jer je rok od osam dana kratak.

Majke će, kako je dodao Perović, imati rok da do kraja prve sedmice jula podnesu zahtjev za “odmrzavanje” penzije.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply