Odustali od ukidanja naknade za svu novorođenčad

Ministarstvo rada i socijalnog staranja odustalo je od ukidanja naknade za svu novorođenu djecu u Crnoj Gori, i predložilo je izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti da ona ubuduće iznosi 108 eura, a za roditelje koji su korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice 130 eura.

U Nacrtu zakona Ministarstvo je prvenstveno predložilo da ubuduće samo roditelji korisnici MOP-a dobijaju naknadu za novorođenčad, koja sada iznosi 105 eura. Udruženje Roditelji je juče od premijera Duška Markovića tražilo da interveniše kako bi se odustalo od ukidanja naknade za svu djecu, i predložilo da iznos naknade bude povećan na u visini prosječne zarade u državi, bez poreza i dopinosa. Isti predlog, kao i još nekoliko onih koji se odnose na samohrane roditelje proslijeđeni su u toku javne rasprave o Nacrtu zakona.

Ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić, kazao je da je cilj predloženih izmjena Zakona, koje je juče usvojila Vlada, bolja usmjerenost materijalnih davanja za lica u stanju socijalne potrebe.

On je kazao da se povećava visina iznosa pojedinih materijalnih davanja, u skladu sa materijalnim mogućnostima države.

Purišić je kazao da je jedna od najvažnijih novina to što će se MOP odobravati i isplaćivati tokom cijele godine, a ne devet mjeseci kao što je bilo do sada. Za tu namjenu opredijeljeno je 2,2 miliona eura.

MOP će, kako je pojasnio, moći da koriste i stanovnici ruralnih područja i u slučaju da imaju do dva grla stoke, što do sada nije bio slučaj. Za isplatu tog davanja, Vlada je opredijelila dodatnih 1,5 miliona.

Purišić je podsjetio da je ostvareno pravo na MOP osnov za ostvarivanje drugih prava iz socijalne i dječje zaštite, kao što su dječji dodatak, ishrana u predškolskim ustanovama, odmor i rekreacija, jednokratne novčane pomoći, pravo na besplatne udžbenike, rješavanje stambenih pitanja, subvencije mjesečnih računa i slično.

„Na ovaj način omogućava se i porodicama sa djecom čiji punoljetni građani nijesu u radnom odnosu da imaju minimum sredstava za egzistenciju do obezbjeđenja stalnog izvora prihoda“, naveo je Purišić.

Prema njegovim riječima, proširivanje obuhvata korisnika MOP-a povećaće se izdaci za servisiranje tih prava, za šta će Vlada opredijeliti značajan iznos novca koji još nije precizuiran.

Purišić je kazao da se zbog ukidanja naknada za majke očekuje povećanje broja korisnika prava na MOP za najmanje dvije hiljade, za šta je Vlada opredijelila dodatnih 2,5 miliona eura.

„Ukupno, za nova prava iz socijalne zaštite Vlada je opredijelila oko sedam miliona eura“, istakao je on.

Kako je naveo, u oblasti dječje zaštite, povećaće se visina dodatka za djecu za 20 odsto, za sve kategorije korisnika pa će on iznositi 23 umjesto 19 eura.

Pravo na naknadu po osnovu rođenja djeteta za roditelje koji su na birou ili studenti, takođe je uvećan za 20 odsto, sa 66 na 79 eura.

„Ukupno je za nova prava iz oblasti dječje zaštite opredijeljeno oko 1,4 miliona eura, odnosno za ukupni obim prava iz te oblasti, Vlada je opredijelila novih 8,4 miliona“, kazao je Purišić.

Predlog zakona uvodi, kako je kazao, još niz novina koje stvaraju pretpostavke za kvalitetnije praćenje socijalne i dječje zaštite i povećanja dostupnosti usluga.

Jedna od tih mjera je i obaveznost sačinjavanja individualnog plana aktivacije za svakog radno sposobnog korisnika materijalnog obezbjeđenja.

„Ukoliko se on ne ispunjava, to može da bude osnov za gubitak ovog prava na dvije godine“, kazao je Purišić.

To će se, kako je pojasnio, desiti ako radno sposobni korisnik tog davanja odbije da se dokvalifikuje, prekvalifikuje ili odbije ponuđeni posao.

Propisana procedura za izdavanje licenci za obavljanje posla iz socijalne i dječje zaštite čime će se, kako je naveo, obezbijediti veći kvalitet usluga.

„Propisan je i krajnji rok za polaganje stučnog ispita za stručne radnike u sistemu socijalne i dječje zaštite, i to je 30. Jun naredne godine“, dodao je Purišić.

Izvor: MINA

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

  1. Sramno. Sve sto se tice djece oni ukidaju, naknade za majke, sad to, sta je sledece? Dok ne pocnu i ove starosne penzije ukidati. Nije njih briga za natalitet, vazno je da je njima i njihovim porodicama dobro. Nego sve smo mi ovo krivi kad dozvoljavamo da nas gaze olosi. Cutimo i trpimo, a nikako da se ujedinimo.

Leave a Reply