Završen još jedan ciklus u školskoj bašti – učionici na otvorenom

U okviru poslednje baštenske akcije u O.Š. „Dragiša Ivanović“ u Doljanima, roditelji i djeca su sa učiteljicama, direktorom škole Nikom Raičevićem, Odredom izviđača Njegoš i aktivistima NVO Eco Logic učestvovali u sređivanju baštenskog vrta oformljenog ranije u okviru školskih akcija i formiranju sunčanog sata uz instrukcije starešine odreda izviđača Milana Mijajlovića.

Projekat Školska bašta, koji se sprovodi već treće polugođe u ovoj školi, pokrenula je NVO Eco Logic u okviru baštenske inicijative Bašta Ekologika – Mareza u saradnji sa upravom škole na čelu sa učiteljicom Biljanom Miličević Prelević, koordinatorkom projektnih aktivnosti u školi i Fondacijom Petrović Njegoš koja je obezbijedila materijalna sredstva.

„Ovo je već druga godina kako sarađujemo sa društvom iz Bašte Ekologika i zaista mislim da je ovaj projekat nešto što djeci danas treba. Ono što je meni bilo najzanimljivije i što jeste jako značajno je da se u ovim radionicama pronalaze sva djeca i da u okviru ovakvog savremenog pristupa ne postoje neaktivni đaci, naprotiv, čak i ona djeca koja su lošija u regularnoj nastavi ovdje pokazuju koncentrisanost i zainteresovanost. Jako mi je drago da je veliki broj roditelja ovdje sa nama danas i da su i oni shvatili značaj ovog projekta i da su spremni da ga podrže, odnosno, da ga podržavaju,” saopštio je direktor škole Niko Raičević.

On smatra da bi svaka škola koja ima mogućnosti trebalo da uđe u ovaj projekat.

Školska bašta je učionica na otvorenom, u kojoj se djeca kroz set radionica praktično i teorijski upoznaju sa biljkama i njihovim razvojem; edukuju o značaju zelenih površina u gradovima i njihovoj okolini. Projekat Školska bašta koncipiran je tako da uključuje đake, roditelje, školu i lokalnu zajednicu u cilju povezivanja lokalne zajednice sa školom i školskim aktivnostima. Projekat korelira sa programom Obrazovanje za održivi razvoj – međupredmetna oblast u predmetnim programima za osnovnu školu koji je urađen u saradnji Zavoda za školstvo i Regionalnog centra za životnu sredinu – kancelarija u Podgorici.

Tokom ova tri polugođa djeca su imala prilike da učestvuju u više od 20 radionica i baštenskih akcija u okviru kojih su učili o značaju školskih bašti, održivosti, sjemenu, sijanju, sađenju i šta to oni mogu da urade već sad, kako bi uticali na svoju okolinu, a na kraju kroz sadnju voća i povrća primijenili su svoje znanje i u praksi. Svako dijete je imalo i baštenski dnevnik koji su popunjavali uz našu pomoć i na osnovu kojeg smo mogli da steknemo uvid u individulne karakteristike svakog djeteta, na neki način, svako dete ima svoj portfolio kod nas, kazali su aktivisti NVO Eco logic.

Izvor: Vijesti

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply