Prošle godine 474 IVF postupka začeća

U Crnoj Gori je prošle godine urađeno 474 vještačkih oplodnji, za šta je iz budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) izdvojeno nešto više od 817 hiljada eura.

U privatnim zdravstvenim ustanovama iz Crne Gore, koje imaju zaključen ugovor sa FZO, odrađeno je ukupno 354 postupaka vantjelesne oplodnje, a u javnoj zdravstvenoj ustanovi u Opštoj bolnici Cetinje 120.

Portparol FZO Amer Ramusović rekao je da ih je u PZU Life Podgorica bilo 112, PZU Ars medica Podgorica 112, Bolnici Kodra 25 i PZU Humana reprodukcija iz Budve 105.

„Što se tiče sredstava izdvojenih za te svrhe PZU Life po osnovu faktura uplaćeno je 185,83 hiljad, PZU Ars medica 160,35 hiljada, Bolnici Kodra 41,41 hiljada, PZU Humana reprodukacija 181,20 hiljada eura, što ukupno za privatne zdravstvene ustanove po ovom osnovu iznosi 568,80 hiljada eura, a Opštoj bolnici Cetinje uplaćeno je 248,20 hiljada. Ukupno je za svih pet zdravstvenih ustanova izdvojeno 817,01 hiljada eura“, naveo je Ramusović.

Cijena jednog IVF tretmana kreće se oko 2.000 eura, u zavisnosti od medicinskog statusa osiguranika koji obavljaju postupak vantjelesne oplodnje.

Tačno su propisane vrste usluga koje FZO finasira, kao i količine i vrste lijekova. Od 4. jula prošle godine, osiguranici FZO-a ostvaruju pravo na oplodnju postupcima asistirane reproduktivne tehnologije (ART) u skladu sa zakonom, na osnovu uputa izabranog ginekologa. Predlog za ovu zdravstvenu uslugu, na osnovu medicinske dokumentacije daje Konzilijum za liječenje steriliteta Kliničkog centra Crne Gore (KCCG). Izvještaj Konzilijuma treba da bude obrazložen, baziran na prethodnom liječenju i ispitivanju osiguranog lica odnosno partnera, sa predlogom da je indikovan postupak vantjelesne oplodnje.

“Medicinska dokumentacija je kriterijum na osnovu kojih izabrani ginekolozi i Konzilijum za liječenje steriliteta KCCG predlažu parove-osiguranike za postupak vantjelesne oplodnje”, precizirao je Ramusović.

Osiguranci se zatim upućuju u zdravstvene ustanove sa kojima FZO ima zaključen ugovor za pružanje vantjelesne oplodnje.

Ramusović je pojasnio da, s obzirom na to da je ostvarivanje prava na postupak vantjelesne oplodnje obezbijeđeno u pet zdravstvenih ustanova, što znači da osigurana lica koja ostvare postupak vantjelesne oplodnje u nekim drugim i mimo naprijed navedenog načina, nemaju pravo na refundaciju troškova.

Izvor: CDM

 

Bebo2

SOS linija baner

Leave a Reply