Još osam dana do kraja upisa u vrtiće

Konkurs za upis djece u javne predškolske ustanove Crne Gore završava se 31. maja, i do tada roditelji djece koja će nastaviti da pohađau neku od vrtićkih jedinica ili se pri put upisati, treba da prikupe potrebne formulare i dokumenta, kako bi završili proceduru upisa.

Od ove godine ministarstva prosvjete i javne uprave omogućili su da se sa portala eUprava preuzmu potrebni zahtevi za obnovu upisa djece u vrtiće u Glavnom gradu, koji se zatim odštampaju, ispune i nose u upravne jedinice dvije javne predškolske ustanove, koliko ih ima u Podgorici.

“Korišćenjem elektronskog servisa roditelji/staratelji putem portala Upis djece u predškolske ustanove u Podgorici (obnavljanje upisa) mogu vrlo jednostavno u nekoliko koraka popuniti zahtjev za obnavljenje upisa, odštampati ga i dostaviti u vaspitnu jedinicu koju dijete pohađa”, pojašnjavaju iz Ministarstva javne uprave.

Kako kažu, na ovaj način je olakšana i skraćena procedura upisa, a prednost je što će roditelji, koji su na ovaj način upisali svoje dijete, tokom avgusta biti informisani putem e-maila o rasporedu djece u vaspitne grupe.

Pročitajte: Šta je potrebno za upis djece u vrtiće

Iz Ministarstva javne uprave najavljuju da će u narednom periodu, u skladu sa iskustvima i povratnom informacijom roditelja koji su bili korisnici servisa, raditi na njegovom unapređenju.

Ministarstvo javne uprave je u aprilu obilježilo šest godina postojanja portala e-uprave koji je razvijen kao  elektronski šalter državne uprave. Osnovni cilj eUprave je da poveća dostupnost javnih službi građanima i privredi.

Cilj Ministarstva javne uprave je da građanima i pravnim licima obezbjedi da na jednom mjestu dolaze lakše do informacija o svim uslugama koje pružaju organi državne uprave kako ne bi morali da  „lutaju“ od jednog organa do drugog da bi dobili odgovore na pitanja, šta, kako, na koji način, koji originalni obrazac, koja administrativna taksa, gdje, kome…

“Napredniji nivo jeste da obezbjedimo građanima i pravnim licima da  elektronski podnesu zahtjeve preko portala, da konstantno imaju informaciju o statusu svog zahtjeva kod tog organa, da imaju dvokanalnu notifikaciju o svim promjenama na svom predmetu koja im dolazi na mail adresu i na profilnoj stranici portala e-uprava”, kažu u Ministarstvu.

Sada imaju više od 218 e-usluga u nadležnosti 30 institucija, što smatraju dobrim pokazateljem napredovanja državne uprave u uvođenju elektronskog načina pružanja usluga građanima i pravnim licima.

Iskustvo je pokazalo da imaju veću zainteresovanost za servise kao što su studentski krediti, program stručnog osposobljavanja visokoškolaca…

U narednom periodu, u saradnji sa trenutnim davaocima usluga na Portalu, radiće na intenzivnijoj promociji drugih i manje poznatih servisa kojima se građanima olakšava procedura, skraćuje vrijeme kao što su Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim svim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za učešće u postupku javnih nabavki, Zahtjev za dostavljanje podataka iz prekršajne evidencije za pravna lica, Zahtjev za slobodan pristup informacijama, e-usluge iz oblasti turizma, anonimne prijave..

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply