Konačno odlučeno o ustupanju zemljišta za vrtić u Ulcinju

Odbornici Skupštine opštine Ulcinj konačno su donijeli odluku o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore za izgradnju dječjeg vrtića.

Time su stvoreni uslovi da najzad počne izgradnja tog objekta u Ulcinjskom polju, za štoa je novac obezbjeđen iz kredita Razvojne banke Savjeta Evrope.

Ista odluka je bila na dnevnom redu lokalnog parlamenta još u decembru 2014. godine. Za nju je glasalo 15 odbornika tadašnje vladajuće koalicije, dva su bila uzdržana, a opozicija nije prisustvovala glasanju, pa odluka nije dobila potrebnu, natpolovičnu većinu.

Op­šti­na će ustu­piti oko 2.900 kva­dra­ta ze­mlji­šta za potre­be grad­nje te vas­pit­no-obra­zov­ne in­sti­tu­ci­je.

Vrtići iz kredita Banke za razvoj Savjeta Evrope grade se u Podgorici i Baru, a početak gradnje očekuje se i u Ulcinju i Pljevljima. U Podgorici je završen do sada jedan vrtić, u Zagoriču, u toku je gradnja obekta na Starom Aerodromu, a još nije počela u Bloku 9 i Tuzima.

Gradnja svih vrtića je prema prvobitnom planu trebalo da počne do kraja ove godine, a završetak svih radova na svim objektima je najavljen za kraj 2018. godine.

Izvor: UlInfo

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply