Žalilo se više od 13 hiljada majki

Foto: Vijesti

Od 28. februara do 15. marta u Ministarstvo rada i socijalnog staranja pristiglo je je 13.500 žalbi majki sa troje ili više djece koje primaju naknade, a njihov sadržaj odnosi se na to da ustav zabranjuje retroaktivnu primjenu ovog zakona.

Kako su kazali iz ovog resora, njihova namjera je da se započeti postupak dostavljanja Rješenja po žalbama završi do kraja juna.

“Uvjeravamo da nijedna korisnica naknade neće biti oštećena zbog prekoračenja zakonom predviđenog roka. Na adresu ministarstva stigli je 12 puta više žalbi nego što je stiglo za cijelu 2016. godinu. Završeno je preko 6.000 rješenja kojima su žalbe odbijene kao neosnovane”, ističu iz Ministarstva.

Na predmetna rješenja centara za socijalni rad majke imaju pravo da ulože žalbu Ministarstvu rada i socijalnog staranja u roku od 15 dana, a Ministarstvo je dužno da o žalbi odluči u roku od 30 dana.

Podsjetimo, odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj  zaštiti, koje su stupile na snagu 17. januara naknade po osnovu rođenja troje ili više djece su smanjene, sa iznosa od 336 eura na iznos od 264 eura i sa iznosa od 193 eura na 144 eura.

Centri za socijalni rad bili su dužni da upute majkama pozive za usmenu raspravu, kako bi se one izjasnile o smanjenju naknada, a prije donošenja rješenja.

Zbog smanjenja naknada majke su danonoćno protestovale ispred Skupštine Crne Gore u Podgorici.

Pravo na ovu naknadu stekla je 22.051 žena.

Izvor: CDM

Leave a Reply