Raspisan konkurs za upis djece u JPU Radost iz Kotora

A17vrtic dobrota 14

Javna predškolska ustanova Radost Kotor raspisala je konkurs za upis djece u jaslice i vrtić za školsku 2017/2018. godinu.

Zahtjevi se mogu podnositi od 15. maja do 2. juna ove godine u svim vaspitnim jedinicama i u upravnoj zgradi na Tabačini od 8 do 12 sati.

Prilikom upisa u predškolsku ustanovu na primarni – cjelodnevni ili poludnevni program potrebno je priložiti popunjen zahtjev za upis djeteta (koji se može dobiti u svim vaspitnim jedinicama), izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija, za djecu koja se prvi put upisuju), priznanicu o izmirenim obavezama – ukoliko je dijete ranije boravilo u vrtiću (iz računovodstva vrtića), ličnu kartu roditelja ili staratelja djeteta (na uvid), potvrdu o zaposlenju za oba roditelja, a za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice neophodna je i potvrda iz Centra za socijalni rad, dok je za upis djece sa smetnjama u razvoju potrebno priložiti rješenje o usmjeravanju u posebni obrazovni program.

Prilikom upisa u predškolsku ustanovu na kraći program potrebno je priložiti popunjen zahtjev za upis djeteta (koji se može dobiti u svim vaspitnim jedinicama) te izvod iz matične knjige rođenih djeteta.

Za djecu koja su bila upisana u predškolsku ustanovu potrebno je da roditelji popune nov zahtjev za upis djeteta ako je došlo do promjena podataka u odnosu na prethodnu godinu.

Svi podaci u vezi sa upisom djece kao i potrebni obrasci mogu se naći na sajtu vrtića www.vrtickotor.me.

Roditelji koji žele da ostvare umanjenje cijene troškova ishrane djeteta pored pomenutih dokumenata moraju priložiti i sljedeće potvrdu o visini primanja za oba roditelja i članove domaćinstva ili potvrdu sa Zavoda za zapošljavanje ukoliko su roditelji nezaposleni, zatim potvrdu o broju članova domaćinstva kao i potvrdu Centra za socijalni rad za korisnike MOP-a.

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli na ulazu u jaslice 12. juna.

Izvor: Radio Kotor

Comments

Leave a Reply